" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Millorar les infraestructures de comunicació i transport a les terres de Lleida.

29/11/2019 12:59  
● Cal evitar el despoblament del territori lleidatà i una manera de fer-ho és dotar-lo de les infraestructures necessàries que permetin la mobilitat i poder treballar.
● Millorar les infraestructures de telecomunicacions, fibra òptica i 5G, ja que és clau per ajudar a desenvolupar la indústria 4.0 a curt termini, així com els seus productes i serveis.
● Ampliar i millorar les infraestructures viàries i ferroviàries, i les hidràuliques.
● Desenvolupar el sòl industrial per retenir el sector, mitjançant pactes entre inversors del territori, facilitant espais de trobada entre ells, centres de formació i fonts de finançament.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: