" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Trencar els estereotips de gènere i promoure la paritat i la igualtat en l’àmbit de la recerca i el coneixement.

29/11/2019 13:02  
● Ens hauria de preocupar com a societat la poca visibilització que tenen les dones en l’àmbit de la recerca i la transferència del coneixement, fet que es veu agreujat al món rural i de muntanya i en alguns àmbits concrets. ● Especialment a l’orientació que s’ofereix en els pobles petits, per exemple, es porten enginyers a explicar i presentar la formació en aquesta matèria, ja un sector molt masculinitzat. Es podrien portar dones enginyeres per, no només visibilitzar-les, sinó també per convidar a feminitzar més el sector. ● Cal trencar els estereotips que es perpetuen des dels mitjans de comunicació. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77145
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77145/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77145/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots