" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Trencar els estereotips de gènere i promoure la paritat i la igualtat en l’àmbit de la recerca i el coneixement.

29/11/2019 13:02  
● Ens hauria de preocupar com a societat la poca visibilització que tenen les dones en l’àmbit de la recerca i la transferència del coneixement, fet que es veu agreujat al món rural i de muntanya i en alguns àmbits concrets.
● Especialment a l’orientació que s’ofereix en els pobles petits, per exemple, es porten enginyers a explicar i presentar la formació en aquesta matèria, ja un sector molt masculinitzat. Es podrien portar dones enginyeres per, no només visibilitzar-les, sinó també per convidar a feminitzar més el sector.
● Cal trencar els estereotips que es perpetuen des dels mitjans de comunicació.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: