" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear un instrument que permeti absorbir externament costos laborals addicionals vinculats a l’estabilització dels equips de recerca

29/11/2019 13:58  
- Hi ha una contradicció entre el finançament competitiu (que és temporal) i la legislació laboral. La manera que tenim d’incorporar talent investigador és a través de projectes competitius, que es caracteritzen per la seav temporalitat. Però la legislació laboral ens obliga a estabilitzar aquestes persones. - Es produeix, doncs, una situació contradictòria que provoca que la contractació indefinida generi costos addicionals que són difícils de cobrir per part de les institucions que fan recerca. Sovint fer front a aquestes despeses addicionals descapitalitza totalment els grups de recerca. - Això es podria resoldre creant un instrument extern als centres que fan recerca (com es fa amb l’ICREA), que absorbeixi els costos addicionals generats de l’estabilització del personal de recerca (indemnitzacions, etc.). #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Importància de la captació del talent. - Importància de la retenció del talent. · Les necessitats futures de la innovació empresarial El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77160
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77160/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77160/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots