" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Garantir l’accés democràtic al coneixement.

03/12/2019 09:27  
• Proposta relacionada al model definit d’universitat oberta i innovadora.
• Facilitar que sigui més àgil i accessible a tothom. Caldria equiparar la formació de grau més màster amb el que anteriorment era una llicenciatura, ja que actualment fer un màster suposa un encariment. És necessari oferir facilitats econòmiques per a poder accedir a la formació.
• Pot donar-se que alguna persona pugui tenir interès a conèixer un una classe i/o una assignatura concreta (sense que estigui realitzant tot el grau o formació completa). S’hauria de possibilitar. S’ha d’obrir no només a realitzar estudis complets, sinó també a aquelles persones que tenen interès a ampliar coneixements específics.
• Cal que la universitat sigui més oberta, més accessible a la ciutadania i més transversal, per tal de potenciar el seu impacte social i econòmic.
• Oferir incentius a les persones treballadores perquè puguin tornar a la universitat, mitjançant mesures de compensació econòmica, flexibilització, permisos per formació, etc.
• Acostar la inversió en formació superior a la mitjana europea.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: