" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Definir un nou model d’universitat més innovadora.

03/12/2019 09:29  
• Model d’universitat que optimitzés l’impacte social, econòmic i ambiental dels projectes i de la formació.
• Hauria d’ampliar el model actual, afavorint la democratització del coneixement (universitat oberta), la cooperació amb el sector empresarial, la innovació docent (docent com a innovador i emprenedor), definint el model de ciutadania del futur i potenciant l’excel·lència del professorat.
• És una estratègia marc que englobaria diverses expressades a la sessió.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: