" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Flexibilitzar el sistema d’educació superior per incorporar les iniciatives formatives del sector empresarial.

03/12/2019 09:31  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora. • Els nivells 4 i 5 de formació continua no estan regulats i cada sector, cada empresa, ofereix el que vol. • A més, cal tenir en compte que només un 9% torna a la universitat un cop finalitzats els primers estudis. • Això també és producte d’un diàleg inexistent entre el sector empresarial i la formació superior, i a què la formació universitària és poc flexible, no té en compte el que s’ofereix a fora (que no està regulat). • Caldria, doncs, flexibilitzar el sistema d’educació superior i establir ponts de comunicació amb el sector empresarial, per donar entrada a formats formatius més ad-hoc oferta per les empreses, més flexibles, on l’oferta es pogués dissenyar conjuntament. • Flexibilitzar el sistema i oferir formació subvencionada per tal de facilitar l’entrada a la universitat. • Trencar la por a realitzar estudis superiors, per desconeixement o perquè no ha tingut oportunitats per entrar-hi (de vegades per manca de recursos econòmics). #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior · Governança del sistema universitari. · Equitat del sistema d’educació superior. · Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior. · Estat actual de l’educació superior a Catalunya. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-12-77184
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77184/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77184/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots