" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Flexibilitzar el sistema d’educació superior per incorporar les iniciatives formatives del sector empresarial.

03/12/2019 09:31  
• Proposta en base al model definit d’universitat oberta i innovadora.
• Els nivells 4 i 5 de formació continua no estan regulats i cada sector, cada empresa, ofereix el que vol.
• A més, cal tenir en compte que només un 9% torna a la universitat un cop finalitzats els primers estudis.
• Això també és producte d’un diàleg inexistent entre el sector empresarial i la formació superior, i a què la formació universitària és poc flexible, no té en compte el que s’ofereix a fora (que no està regulat).
• Caldria, doncs, flexibilitzar el sistema d’educació superior i establir ponts de comunicació amb el sector empresarial, per donar entrada a formats formatius més ad-hoc oferta per les empreses, més flexibles, on l’oferta es pogués dissenyar conjuntament.
• Flexibilitzar el sistema i oferir formació subvencionada per tal de facilitar l’entrada a la universitat.
• Trencar la por a realitzar estudis superiors, per desconeixement o perquè no ha tingut oportunitats per entrar-hi (de vegades per manca de recursos econòmics).
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: