" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Definir el model de ciutadà/na del futur i adaptar l’educació per a donar-hi resposta.

03/12/2019 09:31  
• Hem de plantejar-nos quin tipus de ciutadà i ciutadana volem, i tenir en compte que estem formant persones, i no només treballadors/es.
• Per a fer-ho possible, caldria modificar el sistema de formació superior per enfocar-la a una societat millor.
• Un cop definit el tipus d’estudiant desitjat, s’ajustarien continguts i competències per a desenvolupar aquest perfil (incloure matèries tecnològiques, humanístiques, culturals, etc.), i es canviaria el Pla d’estudis.
• S’incideix en què caldria incorporar formació humanística als itineraris formatius, i pràctiques en altres espais també a més d’empreses (associacions, etc.).
• Proposta relacionada al model definit d’universitat oberta i innovadora.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Mataró - Dimensió global de l'educació superior
28 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Participació de les empreses i les institucions públiques i privades en l’educació superior

· Governança del sistema universitari.

· Equitat del sistema d’educació superior.

· Sosteniment de la despesa del sistema d’educació superior.

· Estat actual de l’educació superior a Catalunya.

Resultats de la sessió: