" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

#planificacioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 14/02/2022 - 15/03/2022
Fases del procés

Aquest espai està pensat per obrir-vos la possibilitat d'aportar reflexions o elements que no heu pogut aportar al qüestionari. També podeu adjuntar documents si considereu que enriqueixen l'aportació.

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen