" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

#planificacioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 1 de 1
D'aportacions 14/02/2022 - 15/03/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingut i als procediment d’elaboració dels instruments de la planificació hidrològica és la de disposar d’uns plans i programes hidrològics adaptats a la normativa comunitària i a les disposicions de la normativa bàsica estatal vigents.
La iniciativa te per objecte:

-       Regular el procediment d’elaboració, aprovació i revisió dels instruments de la planificació hidrològica corresponents al districte de conca fluvial de Catalunya, així com concretar el seu contingut.

-       Regular els programes d’obres i d’infraestructures hidràuliques de competència de la Generalitat de CatalunyaEl que es decideix El reglament de Planificació hidrològica
Qui hi participa la ciutadania i especialment, atès el caràcter tècnic del projecte normatiu, a les entitats representatives de les administracions locals (FMC i ACM), a l’Ajuntament de Barcelona, als principals actors econòmics mitjançant les associacions representatives dels usos domèstics, industrials i agraris de l’aigua (associacions més representatives de les patronals, sindicats agraris més representatius, associacions d’empreses subministradores, organitzacions de consumidors més representatives), a les associacions ambientalistes, als col·legis professionals i al món acadèmic.
Com es decideix Aportacions prèvies a l'elaboració del Reglament
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àrea d'organització Agència Catalana de l'Aigua
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Febrer de 2022
Data de finalització 17 de Març de 2022
Referència: II-PART-2022-02-459

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PlanificaiguaCat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PlanificaiguaCat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Seguidores