" class="part-icon-bars">

Revisió de l’ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari.

#OrdreTPS Recull d’aportacions per l’actualització de l’ordre de regulació de la Taula de Participació social (TPS) del Departament de Justícia.

Fase 3 de 4
Anàlisi i retorn de les aportacions 01/10/2023 - 16/10/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés participatiu és obert i s'adreça a tota la ciutadania a títol individual i en especial a les entitats socials del Tercer sector (associacions, fundacions, cooperatives, federacions) a qui convidem a enviar respostes com entitat.

US CONVIDEM A RESPONDRE EL QÜESTIONARI!!!!! (obriu la pestanya qüestionari per accedir al formulari)

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Les TPS de primer i segon nivell s'han desenvolupat en els darrers anys, fet que requereix una revisió de l'actual normativa: l'ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari. Es proposa un procés participatiu per conèixer la opinió de la ciutadania i les entitats socials entorn la utilitat de les TPS, la seva configuració i organització.

La taula de participació social (TPS) és un òrgan consultiu del Departament de justícia, actualment regulat per l’ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari. L’actual regulació no inclou de forma expressa alguns àmbits rellevants de l’execució penal com la justícia juvenil, les mesures penals alternatives d’adults i l’atenció a les víctimes del delicte, que cal incloure en la regulació, per tal de facilitar la participació de les entitats socials i destinataris de dites polítiques publiques. D’altra banda l’actual normativa és anterior a la llei autonòmica 10/14 de consultes populars no refrendàries i d’altres formes de participació ciutadana i la llei estatal 19/2013 de Transparència, essent recomanable una actualització i revisió de l’ordre a l’actual marc normatiu de regulació de la participació ciutadana.

Iniciem el procés de consulta prèvia per rebre aportacions de la ciutadania i les entitats socials de continguts, estructura i propostes de funcionament que ens permetin fer una revisió en profunditat i adaptada a les necessitats actuals.

Podeu consultar l'actual normativa que es proposa revisar a l'enllaç:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480653&language=ca_ES

Podeu consultar més informació del què és i com funciona la TPS a l'enllaç:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/reinsercio_i_serveis_penitenciaris/collaboracio_institucional/


Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Grup promotor TPS
Unitat promotora Departament de Justícia
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Octubre de 2019
Data de finalització 18 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-09-269

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Taulaparticipaciosocial/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Taulaparticipaciosocial/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

20

Participants

186

Seguidores

20

Respostes