" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del proceso

Cambios en "Treball en xarxa amb altres agents del territori"

Comparar el modo de visualización:

Ámbito

 • +Administración pública
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública

Título

 • +{"ca"=>"Treball en xarxa amb altres agents del territori", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Treball en xarxa amb altres agents del territori", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Treball en xarxa amb altres agents del territori", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Treball en xarxa amb altres agents del territori", "es"=>"", "oc"=>""}

Cuerpo

 • +["

  És important teixir xarxa entre els diferents agents que hi ha a cada territori. La Xarxa de Biblioteques és un espai de treball molt potent, estaria bé potenciar-ho també amb els altres agents que es troben al territori, tenir una experiència continuada amb els agents de l’entorn. Així doncs, es proposa l’impuls d’accions que facilitin aquesta coordinació entre ens. La creació d’espais o plataformes per aquesta coordinació facilitaria el coneixement de serveis i recursos dels quals disposa cada territori, d’aquesta manera l’oferta existent no quedaria tan diluïda, i per altra banda, es crearien espais de coordinació especialitzats en certes àrees, com podria ser una sobre cultura, que permetria la coordinació i la cooperació en diferents projectes per part dels diferents agents implicats del territori. 


  ", "", ""]
 • +["<p>És important teixir xarxa entre els diferents agents que hi ha a cada territori. La Xarxa de Biblioteques és un espai de treball molt potent, estaria bé potenciar-ho també amb els altres agents que es troben al territori, tenir una experiència continuada amb els agents de l’entorn. Així doncs, es proposa l’impuls d’accions que facilitin aquesta coordinació entre ens. La creació d’espais o plataformes per aquesta coordinació facilitaria el coneixement de serveis i recursos dels quals disposa cada territori, d’aquesta manera l’oferta existent no quedaria tan diluïda, i per altra banda, es crearien espais de coordinació especialitzats en certes àrees, com podria ser una sobre cultura, que permetria la coordinació i la cooperació en diferents projectes per part dels diferents agents implicats del territori.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["

  És important teixir xarxa entre els diferents agents que hi ha a cada territori. La Xarxa de Biblioteques és un espai de treball molt potent, estaria bé potenciar-ho també amb els altres agents que es troben al territori, tenir una experiència continuada amb els agents de l’entorn. Així doncs, es proposa l’impuls d’accions que facilitin aquesta coordinació entre ens. La creació d’espais o plataformes per aquesta coordinació facilitaria el coneixement de serveis i recursos dels quals disposa cada territori, d’aquesta manera l’oferta existent no quedaria tan diluïda, i per altra banda, es crearien espais de coordinació especialitzats en certes àrees, com podria ser una sobre cultura, que permetria la coordinació i la cooperació en diferents projectes per part dels diferents agents implicats del territori. 


  ", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["<p>És important teixir xarxa entre els diferents agents que hi ha a cada territori. La Xarxa de Biblioteques és un espai de treball molt potent, estaria bé potenciar-ho també amb els altres agents que es troben al territori, tenir una experiència continuada amb els agents de l’entorn. Així doncs, es proposa l’impuls d’accions que facilitin aquesta coordinació entre ens. La creació d’espais o plataformes per aquesta coordinació facilitaria el coneixement de serveis i recursos dels quals disposa cada territori, d’aquesta manera l’oferta existent no quedaria tan diluïda, i per altra banda, es crearien espais de coordinació especialitzats en certes àrees, com podria ser una sobre cultura, que permetria la coordinació i la cooperació en diferents projectes per part dels diferents agents implicats del territori.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Autoría de la versión
Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
Versión creada el 04/11/2021 12:57