" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Veure les fases

Canvis a "Bibliografia, guies i materials de suport a la participació"

Mode de vista de comparació:

Àmbit

 • +Administració pública
 • +Administració pública
Esborrats
Addicions
 • +Administració pública
Esborrats
Addicions
 • +Administració pública

Títol

 • +{"ca"=>"Bibliografia, guies i materials de suport a la participació", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Bibliografia, guies i materials de suport a la participació", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Bibliografia, guies i materials de suport a la participació", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Bibliografia, guies i materials de suport a la participació", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la participació; bases i tècniques, sessions autogestionades, organització de reunions, iniciatives ciutadanes, etc.  

  · Realitzar una compra de material de consulta en matèria de participació: guies, manuals, etc. especialitzats en processos de participació ciutadana. Per fer-ho cal: primer localitzar, després catalogar, i finalment, comprar-lo i exposar-lo. En el cas de les biblioteques es pot fer la compra del material, però es requereix un assessorament tècnic especialitzat en participació per identificar els materials.

  Definir  una base de materials bàsics per tot el territori (“Kit Bàsic”) per tots els centres, i això en el cas de Biblioteques es pot fer des de la mateixa Xarxa de Biblioteques”, però després que hi hagi compres selectives des de cada Biblioteca concreta en funció de la demanda o el context territorial.

  Necessitat de suport:

  La compra del material requereix un assessorament tècnic que es pot oferir des de la Xarxa ParticipLab, cal identificar la bibliografia actualitzada.

  ", "", ""]
 • +["<p>Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la participació; bases i tècniques, sessions autogestionades, organització de reunions, iniciatives ciutadanes, etc.&nbsp;&nbsp;</p><p>·&nbsp;Realitzar una compra de material de consulta en matèria de participació: guies, manuals, etc. especialitzats en processos de participació ciutadana. Per fer-ho cal: primer localitzar, després catalogar, i finalment, comprar-lo i exposar-lo. En el cas de les biblioteques es pot fer la compra del material, però es requereix un assessorament tècnic especialitzat en participació per identificar els materials.</p><p>Definir &nbsp;una base de materials bàsics per tot el territori (“Kit Bàsic”) per tots els centres, i això en el cas de Biblioteques es pot fer des de la mateixa Xarxa de Biblioteques”, però després que hi hagi compres selectives des de cada Biblioteca concreta en funció de la demanda o el context territorial.</p><p><strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>La compra del material requereix un assessorament tècnic que es pot oferir des de la Xarxa ParticipLab, cal identificar la bibliografia actualitzada.</p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la participació; bases i tècniques, sessions autogestionades, organització de reunions, iniciatives ciutadanes, etc.  

  · Realitzar una compra de material de consulta en matèria de participació: guies, manuals, etc. especialitzats en processos de participació ciutadana. Per fer-ho cal: primer localitzar, després catalogar, i finalment, comprar-lo i exposar-lo. En el cas de les biblioteques es pot fer la compra del material, però es requereix un assessorament tècnic especialitzat en participació per identificar els materials.

  Definir  una base de materials bàsics per tot el territori (“Kit Bàsic”) per tots els centres, i això en el cas de Biblioteques es pot fer des de la mateixa Xarxa de Biblioteques”, però després que hi hagi compres selectives des de cada Biblioteca concreta en funció de la demanda o el context territorial.

  Necessitat de suport:

  La compra del material requereix un assessorament tècnic que es pot oferir des de la Xarxa ParticipLab, cal identificar la bibliografia actualitzada.

  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la participació; bases i tècniques, sessions autogestionades, organització de reunions, iniciatives ciutadanes, etc.&nbsp;&nbsp;</p><p>·&nbsp;Realitzar una compra de material de consulta en matèria de participació: guies, manuals, etc. especialitzats en processos de participació ciutadana. Per fer-ho cal: primer localitzar, després catalogar, i finalment, comprar-lo i exposar-lo. En el cas de les biblioteques es pot fer la compra del material, però es requereix un assessorament tècnic especialitzat en participació per identificar els materials.</p><p>Definir &nbsp;una base de materials bàsics per tot el territori (“Kit Bàsic”) per tots els centres, i això en el cas de Biblioteques es pot fer des de la mateixa Xarxa de Biblioteques”, però després que hi hagi compres selectives des de cada Biblioteca concreta en funció de la demanda o el context territorial.</p><p><strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>La compra del material requereix un assessorament tècnic que es pot oferir des de la Xarxa ParticipLab, cal identificar la bibliografia actualitzada.</p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
Versió creada el 16/11/2021 17:45