" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Veure les fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

 • Donar suport a les diferents propostes
 • Fer noves propostes
 • Fer comentaris a les propostes
 • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Habilitar un espai on les persones hi puguin anar en qualsevol moment del dia, estil “caixer...
Cal promoure el retorn dels resultats dels processos participatius a la ciutadania participant...
Servei de suport per facilitar eines digitals que facin més accessibles o comprensibles els...
 • Creat el
  05/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’observa que sovint són les mateixes persones les que participen en la majoria de processos...
·      Es proposa ajuntar la formació en participació, acció comunitària i innovació...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Es proposa potenciar la formació i la sensibilització amb relació a la participació ciutadana. En...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...
Difusió de materials, com poden ser llibres, guies o manuals sobre aspectes vinculats a la...
Actualment existeix una figura professional encarregada de dinamitzar l’espai. En els últims...
Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment...
 • Creat el
  16/11/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
La disponibilitat que tenen les persones professionals de l’equipament és un element important a...
Els centres TIC són molt heterogenis, ja sigui en quant a estructura, personal o horaris. Això...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
S’observa que és fonamental generar dinàmiques d’acollida als equipaments de proximitat perquè la...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
La majoria dels processos participatius impulsats per l’administració pública es fan mitjançant...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Amb l’objectiu de generar vincle amb la comunitat del propi territori, les biblioteques podrien...
Disposar i habilitar un espai de trobada, lloc de referència, on generar assemblees de barri i...
 A l’hora d’impulsar iniciatives participatives, pensar quina serà l’estratègia comunicativa és...
S’observa que molts ajuntaments i la mateixa Generalitat de Catalunya està utilitzant la...
L’equip de professionals de les biblioteques són persones amb motivació per la seva feina, les...
La implementació de processos i projectes participatius requereix de personal especialitzat que...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
Els espais TIC haurien de disposar d’un perfil de persona usuària amb l’objectiu de no exposar la...
Més enllà de la formació caldria facilitar l’acompanyament tecnològic a través de figures com...
La Xarxa ParticipaLab ha de facilitar l’intercanvi d’experiències entre persones, professionals,...
·      Recopilar els processos i canals de participació del territori i tenir la informació...
 És important dotar amb els recursos necessaris els equipaments per a poder desenvolupar les...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
Cursos de formació adreçats a professionals o ciutadania sobre participació ciutadana i acció...
Cessió d’infraestructures mòbils que poden ser necessàries en accions participatives com ara...
 • Creat el
  24/11/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
A l’hora de valorar si un equipament ha de formar part de la Xarxa és important conèixer quines...
Per dinamitzar aquest tipus d’espais calen professionals que siguin  dinamitzadors/es o bé formar...
Les biblioteques disposen de diferents recursos, aquests varien segons l’equipament, ja que hi ha...
Impulsar accions participatives també requerirà la adquisició de materials i recursos per poder...
P poder desenvolupar alguns dels serveis de participació és fonamental disposar d’espais i de...
Accions de suport per detectar, posar en contacte i facilitar l’intercanvi de coneixements entre...
 La pandèmia causada per la COVID-19, ha impulsat una digitalització molt més ràpida de la que es...
Sovint al territori es desenvolupen diferents processos participatiu que poden servir...