" class="part-icon-bars">

Opinió de la ciutadania sobre les unitats d'expertesa clínica (UEC) de malalties minoritàries

Procés d'escolta activa per recollir l’opinió de la ciutadania i de les entitats de pacients de malalties minoritàries sobre les seves unitats d'expertesa clínica hospitalàries de referència

Fase 2 de 3
Fase d'elaboració 19/12/2023 - ?
Fases del procés

Respiratòries

Qüestionari per a recollir la vostra valoració/satisfacció en relació a l’atenció i acompanyament rebuts per part de les unitats de referència hospitalàries de malalties minoritàries respiratòries de l'infant i l'adult. 

El 16 de setembre de 2022 s’han obert dues noves convocatòries de xarxes d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries adreçades als hospitals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Les XUEC neixen amb l’objectiu de col·laborar i compartir coneixement entre elles coordinant-se amb els nivells assistencials de salut i de l’àmbit social més propers al domicili de la persona afectada, per tal de donar un servei més personalitzat i eficient.

A l’annex 2 de l’esmentada Instrucció s’especifiquen els requeriments generals per a la designació de les UEC a Catalunya. Un d’aquests requeriments es basa en la identificació de la relació dels hospitals amb les associacions de pacients i familiars i en el Pla d’acompanyament dels pacients durant el seu procés assistencial (informació i educació adreçades al pacient, vincles amb personal del centre, trajectòries de col·laboració, activitats conjuntes, etc.).

Aquest procés de participació està especialment adreçat a les MM per a les quals s’ha fet un anunci de convocatòria de designació de XUEC (https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/unitats-expertesa-clinica-malalties-minoritaries-UEC/convocatories-designacio-uec/) ; en aquest cas, es tracta de MM respiratòries tant de l'infant com de l'adult i MM cognitivoconductuals de l'adult.


Retorn

L'Àrea Assistencial del CatSalut ha elaborat un document de retorn del procés participatiu.

Aquest retorn s’adreça principalment als participants que hi han pres part i també a les persones qui hi tenen interès.

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.