" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de centres i serveis sanitaris de Catalunya

Estàndards de qualitat i procediments d’acreditació de línies, centres, establiments i serveis sanitaris

Fase 2 de 2
Retorn 19/04/2023 - 31/05/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació dels centres i serveis sanitaris de Catalunya i s’amplia a totes les línies assistencials.


Objectius del nou decret

 

L’any 2006 va entrar en vigor el Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores.

 

Posteriorment, l’any 2014, va entrar en vigor el Decret 86/2014, de 10 de juny, pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya, cada un d’ells amb regulació pròpia d’estàndards de qualitat i d’acreditació.

 

La voluntat d’avançar en el procés de millora i d’avaluació de la qualitat assistencial fa necessari ampliar l’acreditació a totes les línies assistencials i obliga a redefinir el model d’acreditació actual, que presenta diferents procediments per a centres hospitalaris d’aguts i per a centres d’atenció primària; i a simplificar i unificar, en la mesura que sigui possible, el procediment d’acreditació perquè sigui comú per a totes les línies assistencials.

                                                                      

Els objectius que es volen assolir amb el projecte de decret són:


·      Garantir uns estàndards de qualitat en tots els centres, serveis i establiments sanitaris.

·      Unificar els procediments i criteris d’acreditació per a totes les línies assistencials en la mesura que sigui possible.

·      Garantir que els processos d’acreditació siguin clars, simples, eficaços i eficients.

·      Afavorir la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa d’estàndards de qualitat i d’acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris.

·      Establir uns estàndards mínims de seguretat dels pacients com a requisits per aconseguir l’acreditació a totes les línies assistencials.

 

L’experiència assolida a Catalunya des de l’any 2006 i el context actual en aquesta matèria recomanen regular normativament l’acreditació a totes les línies assistencials, i incloure-hi tots els centres i establiments sanitaris de Catalunya.

 

L’objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats ciutadanes i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa.

Documents relacionats

Documentació de la consulta pública prèvia per a la regulació dels estàndarts de qualitat i l'acreditació de les línies assistencials i els centres, establiments i serveis sanitaris de Catalunya

El que es decideix L'acreditació de línies, centres, establiments i serveis sanitaris
Qui hi participa Dirigit a ciutadania, sectors i col·lectius interessats en els estàndards de qualitat de línies, centres, establiments i serveis sanitaris
Com es decideix A través de les aportacions dels interessats i la seva inclusió o exclusió raonada dins l'articulat del decret.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària. Departament de Salut
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Març de 2023
Data de finalització 18 de Abril de 2023
Referència: II-PART-2023-03-566

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/acreditaciocentresanitaris/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/acreditaciocentresanitaris/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Seguidores