" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a la pràctica d'activitats marítimes recreatives en l'àmbit dels centres d'activitats marítimes i els requisits que han de complir aquests centres

Es pretén debatre sobre la regulació dels centres d'activitats marítimes

Fase 2 de 2
Fase de retorn 01/12/2022 - 31/01/2023
Fases del procés

Canvis a "Decret propi per a centres d'immersió"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Catalana de Centres d'Immersió i Activitats Marines Associació Catalana de Centres d'Immersió i Activitats Marines
29/11/2022 12:48
Versions 1 Torna a la proposta