" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre administració digital

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per a la transformació digital de l’Administració de la Generalitat

Fase 2 de 2
Retorn 22/01/2019 - 28/02/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és copsar la percepció, l'experiència i el criteri de la ciutadania pel que fa al seu accés als serveis d'administració digital així com a l’exercici dels seus drets en aquest context.

Objectiu de la consulta

Els principals objectius de la iniciativa són els següents:

1.   Donar un nou impuls a la transformació digital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.   Adaptar l’actual normativa reglamentària sobre tramitació administrativa a les previsions de les lleis 39 i 40/2015.

3.   Disposar d’una estructura organitzativa capaç d’impulsar i liderar la transformació digital.

4.   Promoure l’ús de les eines i plataformes corporatives.

5.   Promoure la normalització, l’estandardització, el disseny i la millora de tots els elements i procediments que s’han de definir per als serveis i les plataformes existents.

6.   Promoure l’estandardització dels serveis i dels processos per evitar la dispersió i la dependència de desenvolupaments externs.

7.   Millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania mitjançant l’ús de noves tecnologies.

8.   Garantir l’efectiva capacitació digital dels empleats públics.

9.   Gestionar de forma eficaç i eficient les eines i plataformes corporatives.

10. Aconseguir un marc jurídic flexible que permeti l’evolució dels serveis digitals en paral·lel a l’evolució de les TIC.

Què volem fer?

Adaptar diverses normes reglamentàries al nou paradigma d’administració digital que estableixen les lleis 39 i 40/2015. En aquest sentit, algunes qüestions rellevants com ara els requisits per efectuar notificacions o la previsió de l’ús potestatiu dels mitjans electrònics per part de les administracions públiques no s’adiuen amb la regulació del procediment administratiu comú i les bases del règim jurídic del sector públic.

 Establir una estructura organitzativa i uns recursos humans dins de l’Administració de la Generalitat que puguin donar resposta a les necessitats de la transformació digital.

 Millorar la prestació dels serveis adaptant-los a les noves tecnologies.

Preguntes per a orientar les aportacions

1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya? Hi ha altres efecte, negatius o positius, derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació (p. ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.)?

2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3. Cal tenir en compte altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes d'aquestes alternatives que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4. Quins són els obstacles que es troba per realitzar tràmits o comunicacions electròniques amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya? Creieu que és necessari el desplegament de nous serveis digitals per realitzar tràmits o comunicacions electròniques amb l’Administració? Quins?

5. Considereu que disposeu de la informació i de l’atenció necessària per realitzar els tràmits electrònics amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya?

6. Com a subjecte obligat a la comunicació electrònica, disposa de les eines i plataformes necessàries per realitzar aquestes comunicacions? Quines?

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions clicant al botó Propostes. Heu d'estar donats d’alta al portal.

Propostes Veure tots (11)

Fusionar sota un mateix paraigua corporatiu tots els òrgans que treballen actualment per a oferir...
  • Creat el
    04/03/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Es proposa que el Decret per a la Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat,...
Incorporar en els procesos selectius una prova de coneixements mínims sobre administració...
Creació d'un servei independent i multifuncional per tirar endavant els reptes creats per...
Veure tots (11)
Qui hi participa La consulta s’adreça al conjunt de ciutadans i entitats
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 27 de Desembre de 2018
Data de finalització 28 de Febrer de 2019
Referència: II-PART-2018-12-195

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/administraciodigital/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/administraciodigital/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

55

Participants

36

Seguidores

2

Comentaris

11

Propostes

31

Adhesions