" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Introduir objectius i accions de conservació i gestió de la natura dins els instruments d’ordenació forestal (IOF)

06/12/2022 18:11  

Mitjançant els instruments d'ordenació forestal es planifiquen les actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, durant els quals cal assolir uns objectius bàsics proposats pel titular o representant legal i/o gestor. Caldria que part d’aquests objectius estiguessin relacionats amb la conservació de la natura.


Trobades relacionades:

Sessió territorial 5. Catalunya Central
24 Novembre 2022
17:45 - 20:00
Aquesta sessió, que va dirigida a entitats, empreses i persones interessades o implicades en la conservació i gestió del medi natural, tindrà tres parts: 1. Una 1a part informativa en la qual un/a responsable de la Generalitat de Catalunya exposarà el procés de creació de l'ANACAT, els aspectes que contindran els seus estatuts i la descripció dels tres eixos de debat que s'abordaran durant la pròpia sessió. 2. Una 2a part deliberativa en què els participants es dividiran en grups per debatre i fer aportacions sobre els tres eixos de debat del procés participatiu. 3. Una 3a part de conclusions durant la qual es compartiran les aportacions de cada grup i s'explicaran els propers passos. Atès que les places són limitades, és necessari inscriure’s a aquesta sessió a través d’aquest formulari: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio. Teniu de temps per inscriure-us fins a tres dies abans de la sessió (o fins que s’esgotin les places disponibles).
Referència: II-PROP-2022-12-86219
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3575/proposals/86219/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3575/proposals/86219/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Krnl is one of the best and most dependable Roblox exploits that takes advantage of script vulnerabilities to gain an advantage. https://krnl.vip/

A free Android app called PGSharp lets you change where your Pokémon GO GPS is. This software lets you control how your Avatar moves without actually moving. Joystick support, automated walking, and variable walking speed are all advanced features that can help you catch Pokémon from the comfort of your own home. PGSharp can be downloaded for free. On the other hand, the key that it gives you has a time limit on it. https://pgsharp.org/

In addition to providing you with free anime books, Aniyomi lets you read without ads. https://aniyomi.net/

VN is a free, no-watermark video editing app that is simple to use. Video editing is simple thanks to the user-friendly interface, which requires no prior knowledge. It meets the needs of both professional and amateur video editors because it has all the features needed to make videos of a high quality and professional standard. https://vnvideoeditorpc.com/

The Evon executor is a brand-new level 8 exploit that uses a number of different execution APIs, such as its bespoke Evon DLL, KRNL, and Fluxus. Last but not least, the user interface of Evon is extremely neat and user-friendly. https://evonexecutor.com/

Numerous features, including Auto Farm, Auto Kill, Teleport Hack, Fruit Sniper, ESP, and others, are included in the Roblox Blox Fruits Script. On our website, you can get our free Script Blox Fruits Hack. https://bloxfruitscript.com/

Armoury Crate is a software application that aims to provide centralized control over ROG gaming products that are supported. With the new Aura Creator suite ready, Armoury Crate gives you control of all of your AURA gear from a single interface. https://armourycrate.us.com/

Rice Purity Test is a 100-question survey that assesses the participants’ supposed degree of innocence in worldly matters.
https://rice-purity-test.net/

Instander APK is a highly sought-after variant of Instagram, but it is not readily available on the Google Play store. To gain access to its additional features, you will need to download this modded version.
https://instander.me/

A COC (Clash of Clans) base layout refers to the arrangement of buildings, walls, traps, and defenses in a player's village in the mobile strategy game, Clash of Clans. The layout is designed to protect the player's resources, such as gold, elixir, and dark elixir, from being stolen by enemy players. The base layout also helps to defend against enemy attacks and prevent the destruction of buildings within the player's village. Players can customize their base layout according to their preferred strategy, defensive style, and gameplay goals.
https://cocbaselayout.com/

LibreTube Mod APK is an application for you to watch movies and much other interesting content anonymously and privately.
https://libretube.net/

RPE Calculator can calculate your e1rm, generate an RPE chart, or figure out your backoff sets based on percentage of e1rm or RPE.
https://www.rpecalculator.net/

De rekenmachine kan als de beste alle basisberekeningen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken en procentberekeningen uitvoeren.
https://rekenmachineonline.net/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...