" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura ben equilibrada"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura ben equilibrada", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura ben equilibrada", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura ben equilibrada", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Atorgar capacitat decisòria a la Comissió Social a partir dels posicionaments dels òrgans descentralitzats i amb una estructura ben equilibrada", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  La Comissió Social podria tenir funcions decisòries i vinculants, però sempre a partir de la consideració dels posicionaments que emanin dels òrgans descentralitzats. Ara bé, per atorgar aquesta capacitat vinculant a aquest nou òrgan, l’estructura de la Comissió Social hauria d’estar molt ben equilibrada entre els diferents sectors vinculats a la conservació de la natura.


  ", "", ""]
 • +["<p>La Comissió Social podria tenir funcions decisòries i vinculants, però sempre a partir de la consideració dels posicionaments que emanin dels òrgans descentralitzats. Ara bé, per atorgar aquesta capacitat vinculant a aquest nou òrgan, l’estructura de la Comissió Social hauria d’estar molt ben equilibrada entre els diferents sectors vinculats a la conservació de la natura.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La Comissió Social podria tenir funcions decisòries i vinculants, però sempre a partir de la consideració dels posicionaments que emanin dels òrgans descentralitzats. Ara bé, per atorgar aquesta capacitat vinculant a aquest nou òrgan, l’estructura de la Comissió Social hauria d’estar molt ben equilibrada entre els diferents sectors vinculats a la conservació de la natura.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La Comissió Social podria tenir funcions decisòries i vinculants, però sempre a partir de la consideració dels posicionaments que emanin dels òrgans descentralitzats. Ara bé, per atorgar aquesta capacitat vinculant a aquest nou òrgan, l’estructura de la Comissió Social hauria d’estar molt ben equilibrada entre els diferents sectors vinculats a la conservació de la natura.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:35