" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda
Podeu consultar l'informe final de resultats del procés a Documents relacionats.

L’objectiu d’aquest procés participatiu és debatre i identificar aquelles actuacions estratègiques que aportin una capacitat tractora i transformadora amb l’objectiu de generar noves oportunitats des del punt de vista social, ambiental i econòmic que reverteixin en la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen al Pirineu així com fonts d’atracció de nous talents.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El 31 de maig de 2022 l'aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori presenta al Consell Executiu el document d’inici de l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Pirineu. Aquest document és un resum d’idees i propostes que ha de permetre iniciar el procés de debat i elaboració d’un instrument útil i viu al servei del desenvolupament del territori.

L'Agenda Estratègica del Pirineu pretén consensuar amb els agents del territori alguns projectes amb una gran capacitat transformadora, que generin il·lusió i que afrontin els principals reptes que té el territori pirinenc en matèria de desenvolupament socioeconòmic sostenible. No aspira ser un pla estratègic amb centenars d’accions, aposta més per concretar i executar uns pocs projectes, d’ampli abast territorial i temàtic.

El procés participatiu de l’Agenda estratègica del Pirineu ha de servir per identificar els principals reptes que té el territori pirinenc, recollir propostes de projectes d’abast pirinenc amb una gran capacitat transformadora i seleccionar quines d’aquestes propostes són les prioritàries i més adequades.

Objectiu estratègic de l'Agenda

 • Potenciar el futur del Pirineu sobre la base de situar les persones al centre del debat tot garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental i la digitalització com a motors de desenvolupament.
 • Empoderar la ciutadania per decidir el futur del territori.
 • Garantir l’arrelament de la població al territori a través de potenciar la possibilitat de treballar-hi dignament i poder-hi construir el projecte vital.
 • Garantir els serveis bàsics com la sanitat o l’ensenyament, l’oci, la conservació de l’entorn i l’adequació de les infraestructures bàsiques del Pirineu.

Objectius generals del procés

 • Facilitar que la ciutadania participi en el plantejament del futur del territori.
 • Identificar els principals reptes (i les potencialitats) que té el territori pirinenc.
 • Recollir propostes de projectes d’abast pirinenc amb una gran capacitat transformadora.
 • Seleccionar quines propostes de projectes són les prioritàries i adequades.

Eixos de debat

 1. Les persones i la governança: accions per a l’arrelament de la població i l’accés als serveis bàsics i a l’habitatge; creació de serveis mancomunats; creació de l’Agència de desenvolupament dels territoris del Pirineu; desplegament de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran o l’aplicació de l’Agenda rural i l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050.
 2. Medi ambient i sostenibilitat: accés i ús sostenible, inclusiu i equitatiu als recursos naturals; gestió dels boscos i sòls agrícoles; potenciació d’una indústria verda; parcs naturals com a porta d’entrada al Pirineu o el desplegament de les energies renovables i de les infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics.
 3. Desenvolupament econòmic i innovació: aprofitament del patrimoni cultural i de l’esport com a motor de desenvolupament; creació del Museu virtual del Pirineu o mesures per esdevenir un territori intel·ligent on s'aprofiti les possibilitats del teletreball per atreure talent. El Llibre blanc de les estacions de muntanya, aprovat el 2020, serà la guia per la diversificació d’aquestes infraestructures.
 4. Mobilitat i connectivitat: millora de les infraestructures; arribada de la fibra òptica a tots els municipis i més cobertura al mòbil; plans directors de mobilitat; integració de la tarifació i transport a la demanda. Manteniment dels camins i el desplegament de la xarxa d’heliports públics H24.

D’acord amb aquests eixos busquem propostes de projectes que tinguin en compte les següents característiques orientatives:

 • Singularitat: cal impulsar el desenvolupament del territori a partir de projectes específics que posin en valor l’àmbit del Pirineu i aprofitin els potencials específics d’aquest territori
 • Escala pirinenca: cal que els projectes puguin beneficiar el màxim de persones i territoris inclosos a l’àmbit del Pirineu. Els projectes han de contribuir al màxim possible a distribuir l’activitat econòmica de forma equilibrada arreu del territori.
 • Contribució al benestar i el progrés social: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— al benestar i la cohesió social.
 • Viabilitat: els projectes tractors que se seleccionin han de ser tècnicament i econòmicament viables.
 • Contribució a la lluita contra el canvi climàtic: els projectes han de contribuir —o si més no, no ser una trava— a assolir els objectius de neutralitat climàtica, així com a la conservació dels serveis ecosistèmics i a la millora de la qualitat ambiental.
 • Inversió en tendències de futur: els recursos han de servir preferentment per impulsar sectors que potencialment seran punters i estratègics en les properes dècades.
 • Potencial multiplicador: a fi de treure la màxima rendibilitat dels recursos públics és important que els projectes tinguin una elevada capacitat de generar sinèrgies amb lideratges forts, establir complicitats i col·laboracions entre el sector públic i el privat, i que permetin impulsar grans inversions on participin el màxim nombre d’agents possibles.

Qui pot participar en aquest procés participatiu?

La població i la societat civil vinculades a les comarques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà i Ripollès.

Quin impacte tindrà?

Els resultats i les propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter vinculant, però es tindran en compte per elaborar la futura Agenda Estratègica del Pirineu. amb les actuacions concretes a portar a terme. S'hi incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. A la finalització del procés participatiu, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

La teva col·laboració és clau! Necessitem la teva implicació, el teu punt de vista i les teves reflexions i propostes. Digues la teva en el procés participatiu de l’Agenda Estratègica del Pirineu. Imagina el Pirineu que vols!

Espai per propostes Veure tots (235)

Veure tots (235)
El que es decideix Com concretar les accions i prioritzar els reptes que es duran a terme al Pirineu.
Qui hi participa Totes les persones i entitats vinculades a les comarques de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà i Ripollès.
Departament Departament de Territori
Unitat promotora Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori i Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral
Entitats dinamitzadores Raons Públiques
Disposa de retorn
Data d'inici 15 de Setembre de 2022
Data de finalització 31 de Desembre de 2022
Referència: II-PART-2022-06-513

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

129

Participants

310

Seguidores

65

Comentaris

235

Propostes

38

Adhesions

8

Trobades