" class="part-icon-bars">

Agenda estratègica del Pirineu

#AgendaPirineu Agenda Estratègica del Pirineu

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 31/12/2022
Fases del procés

Economia circular: convertir residus en llocs de treball.

15/11/2022 23:52  

Seguir exemples com el dels Traperos de Emaús (Navarra),que amb fórmules de cooperació supramunicipals han aconseguit crear una xarxa de seguiment i gestió de residus, de manera que recapten aparells electrodomèstics i mobles, abans que es converteixin en residus deteriorant-se a les deixalleries, els reparen o restauren en tallers i els donen una segona vida, a la venda de segona mà. Han creat llocs de treball perquè ho fan amb gestió local! El mateix amb residus de coportatge.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-11-85996
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/f/3595/proposals/85996/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agendapirineu/f/3595/proposals/85996/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots