" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

11/07/2017 02:00  
L’Ajuntament de Vic, ha apostat per fer un treball transversal en matèria d’habitatge per poder abordar les situacions de risc d’exclusió residencial i de pobresa energètica de forma integral, donant resposta a les diferents situacions de necessitat d’habitatge que presenten les persones i famílies. Amb aquesta finalitat, es fa un treball conjunt entre l’Oficina Local d’Habitatge, el Servei de Mediació i intermediació hipotecària i el Departament de Benestar i Família, formant així una comissió d’habitatge transversal. La Comissió d’habitatge planteja els següents aspectes a introduir en el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge: 1/ Increment de pisos de lloguer social adequats En la proposta del PTSH es marca com a un objectiu l’increment del parc de lloguer social. No obstant, pensem que l’objectiu hauria de ser l’increment de pisos de lloguer social adequats. Adequat en diferents sentits:  Adequats en quant a condicions d’habitabilitat. Estem totalment en desacord en fer ús d’habitatges que no estan en condicions.  Adequats en quant a que compleixin criteris de sostenibilitat energètica  Adequats en el sentit de la inclusió, és a dir, adequats a les necessitats de salut, discapacitat o dependència que puguin presentar les persones  Adequats en quant a un preu assequible a la situació econòmica de les famílies 2/ Pobresa energètica Els pisos de lloguer social van dirigits a persones/ famílies amb situacions econòmiques més precàries. En un Pla d’Habitatge que es planteja a 15 anys vista i tenint en compte que la pobresa energètica és un dels grans reptes a abordar en matèria d’habitatge, ens obliga a totes les administracions públiques a coresponsabilitzar-nos davant d’aquest tema. Pensem que és bàsic i imprescindible que el PTSH plantegi com un Pla específic tot el tema d’eficiència i pobresa energètica. Podem pensar en augmentar els pisos de lloguer social però a la vegada això ha d’anar acompanyat per un treball en matèria d’eficiència i pobresa energètica. Cal assegurar que TOT el parc d’habitatge i especialment els pisos de lloguer social, estigui construït sota paràmetres de sostenibilitat energètica i, ens els pisos ja construïts, desplegar mesures d’acció efectives. És per això que aquest Pla ha de contenir, en el mateix document, i encara que depengui competencialment d’altres organismes o departaments, totes aquestes qüestions exposades anteriorment i que el document resultant sigui el més ambiciós, ric i rigorós en aquest àmbit tan delicat que implica tant al Departament de Governació i Habitatge, Benestar i Família, Urba
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2017-07-74788

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/aprovacio-pla-territorial-habitatge/f/2148/proposals/74788/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/aprovacio-pla-territorial-habitatge/f/2148/proposals/74788/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...