" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

#arrendamentsfinquesurbanes Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

Fase 2 de 2
2. Retorn 26-06-2019 - 26-07-2019
Veure les fases

Canvis a "Avantprojecte de llei d'arrendament de finques urbanes"

Versions

Versió 1

Avatar: Col·legi API de Girona Col·legi API de Girona
25/06/2019 12:39
Versions 1 Torna a la proposta