" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Associacionisme i el Voluntariat

Fase 2 de 4
Preparació de continguts de la trobada virtual 21/10/2020 - 12/11/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  15/09/2020 - 20/10/2020

  Recollida de propostes i aportacions

  Des del 15 de setembre fins al 20 d'octubre, les entitats sense ànim de lucre i qualsevol persona voluntària poden fer aportacions, propostes i generar idees en base als eixos del debat:

  EIX 1: Com ens ha impactat la crisi COVID19?

  Noves necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència:

  • Quines han estat les necessitats i mancances detectades durant la situació d’emergència?
  • Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre l’estructura i la gestió de les entitats?
  • Quin ha estat l’Impacte de la crisi sobre les persones ateses?
  • Quin ha estat Impacte de la crisi sobre el voluntariat?


  EIX 2: Quines han de ser les prioritats en l’etapa postCOVID19?

  Oportunitats, proposta de canvis i noves estratègies:

  • Polítiques públiques: propostes de canvi i noves estratègies a implementar.
  • L’estratègia de les entitats: noves orientacions i noves mirades.
  • Oportunitats i aprenentatges de la crisi COVID-19en el sector.
  • Recursos necessaris per garantir la viabilitat de les entitats


 2. 2
  21/10/2020 - 12/11/2020

  Preparació de continguts de la trobada virtual

  Un cop les entitats sense ànim de lucre i les persones voluntàries facin les seves aportacions, la unitat promotora les agruparà en funció de les aportacions fetes a cadascun dels dos eixos; i en publicarà llur contingut com a pas previ a la celebració de la trobada virtual del dia 13 de novembre de 2020.

  El dia 9 de novembre de 2020 es publicarà un document final amb totes les propostes i/o aportacions realitzades.

 3. 3
  13/11/2020 - 14/11/2020

  Trobada virtual

  Arran la situació sobrevinguda per la COVID - 19, es proposa un format virtual que, a la vegada, permetrà participar a totes aquelles persones físiques i jurídiques que, per dificultats de desplaçament, no podrien ser presents en un format presencial.


 4. 4
  16/11/2020 - 20/11/2020

  Publicació dels acords de la trobada virtual

  Un cop celebrada la trobada virtual, la unitat promotora recollirà tot i cadascuna de les propostes que s'hagin realitzat durant la primera fase, així com totes les aportacions que s'hagin succeït durant la trobada virtual del dia 13 de novembre.