" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
El personal no ha d' infantilitzar els residents.No són nens, són persones grans amb una vida i...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
Aportacions de Salut Mental Catalunya
La Federació Salut Mental Catalunya celebra la voluntat de la Generalitat de Catalunya per la...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
Cal canviar l'uniforme del personal. Sembla que visquin dins d'un hospital en comptes del que es...
Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projectes transformadors...
És imprescindible incorporar la tecnologia en l'atenció, però no únicament els sistemes...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
En la documentació presentada no es contempla la presència d'usuaris ni famílies. Com associació...
Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i...
Caldria consensuar el menú setmanal amb els residents i/o familiars si la persona no té la...
Establir sistemes de col·laboració interdepartamental estables, en els àmbits de salut, educació...
Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabilitat segons els...
Son queixes i reivindicacions que familiars i les seves associacions ja fa anys que venen fent i...
La majoria de residències la qualitat del menjar queda molt lluny del desitjat, del que menjaria...