" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Veure les fases

Canals i referents adaptats, de fàcil accés, per a les persones amb major grau de dependència o baixa autonomia

18/03/2022 13:49  

Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de recursos, les persones queden emmarcades dins els circuits "normalitzats", de difícil accés i on els és difícil la comprensió de la informació que els detallen, destinada a un públic - client, sense dificultats o amb major grau d'autonomia.

Tenir un referent pot facilitar també el contacte entre altres professionals d'altres recursos o serveis, que puguin estar vinculades amb la persona.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2022-03-83608
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/f/3428/proposals/83608/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/f/3428/proposals/83608/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

You've made so many great points here that I've read your post a few times. Much of your point of view is in line with mine. Your writing is excellent, so allow me to share a little of myself.
https://poppy-playtime.io

Carregant els comentaris ...