" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

Barcelona en Comú. Grup Envelliment i Dependència i Eix de Salut

28/03/2022 20:19  

Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis ètics, socials i econòmics que permetin l'atenció a les persones amb més necessitats de cures amb equitat i respecte als seus drets. Cal implementar millores en les condicions dels professionals. Els ens locals han d'estar presents en la cogovernança. Usuaris i familiars han de participar en les decisions. Adjuntem document de propostes.


Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2022-03-83718
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/f/3428/proposals/83718/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/atenciointegrada/f/3428/proposals/83718/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

I think this is a fantastic article, and I really appreciate you letting me know about it. That is precisely what I had hoped to find, and I really hope that you will keep sharing content that is of such high quality in the years to come. https://runaway3d.io

Carregant els comentaris ...