" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Veure les fases

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (no parlem de la...
L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones,...
Cal donar valor a les professions de les residències i això significa que cal una millora en les...
La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'objectiu de ser atès...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 1
Com a veïns i veïnes de l'Esquerra de l'Eixample estem compromesos a donar suport als nostre...
Adjuntem les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
És una desídia constant la manca de cura en el rentat de les peces de roba i en la manca de...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de processos en les...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial que agrupa el 70%...
 • Creat el
  25/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  28/03/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es parla de...
Participació CSC Memòria avantprojecte Llei Agència integrada social i sanitària
El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base...
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
La prevenció [centrada en la persona] de forma coordinada i multidisciplinària dels equips...