" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Consulta pública prèvia per a l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya promoguda pels Departaments de Drets Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/03/2022 - 17/06/2022
Fases del procés

69 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pressupostària. No...
Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos propis amb...
Els recursos de serveis socials hauria de autogestionar-se amb compres centralitzades de recursos...
Compartir el coneixement científic dels professionals d'infermeria i/o medicina, en l'àmbit dels...
Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens dels serveis...
Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de processos en les...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels diferents...
Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indirecta, dels...
Tenir una figura referent amb qui contactar amb major facilitat, ja que sovint per manca de...
 • Creat el
  18/03/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 8
A nivell de RRHH hi ha una diferència gran entre àmbits. Cal posar fi al greuge existent i...
Propostes de FATEC sobre l'avantprojecte de llei de L'Agència d'Atenció Integrada Social i...
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
Integrar els farmacèutics comunitaris com equip d'atenció als centres reduiria els costos,...
 • Creat el
  15/03/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 7