" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Consulta Pública Prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 09/09/2023 - 08/10/2023
Veure les fases

Places a centres residencials per a persones sordes i sordcegues

05/09/2023 11:49  

Quan parlem de PLACES cal tenir en compte que només hi ha un únic centre residencial a tota Catalunya per a persones sordes i per a persones sordcegues, que aquest centre està lluny de la ciutat de Barcelona i no està preparat per acollir-les pel fet dels sistemes de comunicació que empren.


Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87087
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avllei-sistema-serveis-socials-cat/f/3835/proposals/87087/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avllei-sistema-serveis-socials-cat/f/3835/proposals/87087/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

De la mateixa manera que hi ha centres educatius ordinaris de agrupament d'alumnat sord, per exemple, és imprescindible que hi hagi centres de dia i centres residencials preparats amb places per a persones sordes i per a persones sordcegues a Barcelona on la distància no sigui una barrera a la orientació i mobilitat, ja que suposa una càrrega afegida que afegeix una discapacitat social i actitudinal a les persones esmentades per part de l'Administració.

Aquests centres han d'incloure personal especialitzat en matèria de comunicació, orientació i mobilitat i han d'ofertar formació a les i els professionals i cal garantir una convivència inclusiva amb totes les persones residents.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...