" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Fases del procés

Transport Taxi / Vtc

28/05/2019 09:59  
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no contenta a ningú. Per començar hauria de modificar tot el tema de transmissions i no permetre que s´especuli amb una autorizacións publiques, s´haurien de otorgar a persones fisiques o empreses que volguin treballar amb elles i no deixar o prohibir la venta de una autorizació que es de la administració i serveix per donar un sevei, Faria lo mateix amb les licencies de Taxi, donant una sucio las ultims

Llistat d'adhesions


Referència: II-PROP-2019-05-75697
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75697/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75697/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

No s'ha de permetra l'acumulació il.limitada de tìtols per part de personas físiques ni judíriques, establir un règim d'obligacions i responsabilitats solidaries als intermediaris sobre qualsevol accident acaigut a una vtc que traballi amb aquet intermediari com a únic proveïdor.

Carregant els comentaris ...