" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Fases del procés

Obligatorietat de torns, dies de descans i vacances pels conductors VTC

28/05/2019 10:50  
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que s'apliquen al taxi -art. 24.1.b de la Llei del Taxi-. La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 habilita a les CCAA a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions per vehicles VTC en matèria de "horaris obligatoris". Mesura que fomentaria un ús més sostenible de l'espai públic, reduiria l'impacte mediambiental i protegiria eficaçment els drets de les persones treballadores del sector.
Número d'adhesions133

Referència: II-PROP-2019-05-75702
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75702/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75702/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (22.2%)

A favor  Que cumplan la ley

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Que no pugui esser titular de cap autorització cap persona jurídica o empresa que sigui processada o investigada

Carregant els comentaris ...