" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de transport de viatgers reconeguda a l’article 169.1.c) per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.

Els objectius que es volen assolir amb aquesta nova llei són:

a) Regular de forma integral, i integradora, les diferents modalitats de transport de viatgers que es desenvolupen en vehicles turisme, és a dir, els que tenen una capacitat de fins a nou places inclosa la del conductor.

b) Establir aquest en termes d’igualtat o equivalència pel que fa a les condicions d’exercici de les diferents activitats (actualment taxi i lloguer de vehicles amb conductor), de forma que cap d’elles resulti en una posició d’avantatge competitiu injustificat per raons objectives.

c) Articular un nou escenari de gestió i de regulació d’aquestes activitats de transports, tot transformant de forma progressiva l’actual statu quo en un sistema més obert i competitiu, sense restriccions d’accés injustificades.

d) Millorar l’oferta i les condicions econòmiques del servei per a les persones usuàries.

e) Garantir uns estàndards de qualitat i seguretat per a les persones usuàries i els treballadors del sector, basats en el compliment de la normativa social i dels drets dels treballadors.

f) Potenciar un ús sostenible de l’espai públic comú i, en general, dels atributs ambientals de la mobilitat que serveix de base a aquestes activitats.

g) Fixar el marc general d’actuació al que hauran d’ajustar-se les entitats locals en l’exercici de les seves competències en aquest àmbit material, amb respecte absolut al principi d’autonomia local.

 

La consulta té com a objectiu copsar les propostes dels diferents agents operadors del sector, dels seus treballadors, dels usuaris, i de la ciutadania en general, respecte quin ha de ser el contingut de la llei que ha de regular el transport que es duu a terme pel taxi i pel lloguer de vehicles amb conductor.

Els principals aspectes sobre els qual es demana aquesta aportació serien:

a) Com es pot aconseguir un model de transport públic de viatgers en vehicles de fins a nou places més obert i competitiu.

b) Quins estàndards de qualitat i seguretat de les persones usuàries i dels treballadors del sector ha de garantir la llei.

c) Com es pot fomentar un ús sostenible de l’espai públic comú.

d) Que poden fer el taxi i les VTC per reduir l’impacte sobre el medi ambient derivat de la mobilitat.

e) Com es pot vetllar pel respecte als drets dels treballadors del sector. 

 

Preguntes per orientar les aportacions:

 

1.- Considera que s’han de regular el taxi i les VTC com dues activitats diferenciades o és millor com una única modalitat de transport de viatgers?

2.- Quina perspectiva de la visió usuari/usuària hauria d’incorporar la nova llei?

3.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

4.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.


Documents relacionats

Propostes Veure tots (84)

Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
Drets, deures i queixes
S’ha de posar en marxa un sistema digitalitzat que permeti als...
Els serveis interurbans s’hauran d’iniciar on s’ha expedit la llicència. S’haurà de facilitar que...
  • Creat el
    28/05/2019
  • 2
  • Número de comentaris: 1
La obligatoriedad de las empresas tanto de taxi, VTC y empresas intermediarias como uber o...
Veure tots (84)
Qui hi participa El conjunt de ciutadans i organitzacions i especialment: 1) les entitats representatives dels diferents operadors que intervenen en el sector del taxi i les VTC. 2) les entitats municipalistes i administracions locals. 3) les organitzacions que representen a les persones consumidores i usuàries, i a les persones treballadores. A aquest respecte es preveu convidar de forma directa a participar a totes les entitats i persones que integren el Consell Català del Taxi.
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Abril de 2019
Data de finalització 28 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-04-228

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

20

Participants

619

Seguidores

91

Comentaris

84

Propostes

2.951

Adhesions