" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

Fase 2 de 2
Fase de retorn 30/09/2019 - 30/11/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La consulta pública prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, impulsat per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, té per objecte recollir les propostes de la població i dels actors implicats en el marc de les actuacions previstes en el pla director.

L’objectiu general del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies és l’adaptació del planejament urbanístic vigent, en l’àmbit territorial definit, per tal de possibilitar l’execució d’un nou centre d’activitat econòmica que aprofiti l’alta connectivitat territorial a través dels eixos viaris i ferroviaris, en una àmbit situat a l’eix central de la plana del Penedès entre els nuclis de Vilafranca i del Vendrell. L’actuació que es proposa comporta la delimitació i ordenació d’un sector supramunicipal en uns terrenys que afecten a tres termes municipals –Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal i l’Arboç – i que estan classificats de sòl urbanitzable pels planejaments generals vigents respectius.

Objectius

Els objectius concrets del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment, són els següents:

  • Articular el territori i preveure un creixement d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible, considerant els teixits urbans actuals i estructurant-se a partir dels espais lliures i els equipaments.
  • Garantir la connectivitat de l’àmbit, preservant els valors ambientals i paisatgístics de l’entorn on s’insereix, en el marc d’un model de mobilitat sostenible
  • Configurar grans àrees d’espais lliures a l’entorn dels corredors fluvials/ecològics, en especial pel que fa a la riera de la Múnia i al torrent de la Bruixa.
  • Possibilitar l’ordenació flexible dels sòls destinats a activitat econòmica, prioritzant les parcel·les de grans dimensions que admetin la implantació de complexos destinats principalment a la logística.
  • Establir un tractament especial de les façanes que confronten a les infraestructures viàries tenint en compte el tractament de l’espai públic i la situació i característiques de l’edificació.
  • Establir els mecanismes de protecció per preservar i rehabilitar el patrimoni cultural i arqueològic present en l’àmbit
  •  Possibilitar l’ordenació unitària del sector en coherència amb el lloc on aquest s’insereix, sense l’afectació que representen els límits de terme municipal.


Continguts i límits

Els límits del debat del procés participatiu que s’han establert són els següents:

  • Límit pressupostari. El projecte ha de ser viable econòmicament
  • L’ús principal del sector és industrial i logístic.
  • Límit temporal. Està previst iniciar les obres d’urbanització durant l’any 2021


Documentació relacionada

Document d'objectius i propòsits generals (DOPS)

Document inicial estratègic (DIE)

Estudi d'inundabilitat


Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Juliol de 2019
Data de finalització 30 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-254

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/calvies/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/calvies/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

31

Participants

197

Seguidores

31

Respostes