" class="part-icon-bars">

Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

Fase 2 de 2
Fase de retorn 30-09-2019 - 30-11-2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Procés

La consulta pública prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, impulsat per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, té per objecte recollir les propostes de la població i dels actors implicats en el marc de les actuacions previstes en el pla director.

L’objectiu general del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies és l’adaptació del planejament urbanístic vigent, en l’àmbit territorial definit, per tal de possibilitar l’execució d’un nou centre d’activitat econòmica que aprofiti l’alta connectivitat territorial a través dels eixos viaris i ferroviaris, en una àmbit situat a l’eix central de la plana del Penedès entre els nuclis de Vilafranca i del Vendrell. L’actuació que es proposa comporta la delimitació i ordenació d’un sector supramunicipal en uns terrenys que afecten a tres termes municipals –Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal i l’Arboç – i que estan classificats de sòl urbanitzable pels planejaments generals vigents respectius.

Objectius

Els objectius concrets del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment, són els següents:

  • Articular el territori i preveure un creixement d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible, considerant els teixits urbans actuals i estructurant-se a partir dels espais lliures i els equipaments.
  • Garantir la connectivitat de l’àmbit, preservant els valors ambientals i paisatgístics de l’entorn on s’insereix, en el marc d’un model de mobilitat sostenible
  • Configurar grans àrees d’espais lliures a l’entorn dels corredors fluvials/ecològics, en especial pel que fa a la riera de la Múnia i al torrent de la Bruixa.
  • Possibilitar l’ordenació flexible dels sòls destinats a activitat econòmica, prioritzant les parcel·les de grans dimensions que admetin la implantació de complexos destinats principalment a la logística.
  • Establir un tractament especial de les façanes que confronten a les infraestructures viàries tenint en compte el tractament de l’espai públic i la situació i característiques de l’edificació.
  • Establir els mecanismes de protecció per preservar i rehabilitar el patrimoni cultural i arqueològic present en l’àmbit
  •  Possibilitar l’ordenació unitària del sector en coherència amb el lloc on aquest s’insereix, sense l’afectació que representen els límits de terme municipal.


Continguts i límits

Els límits del debat del procés participatiu que s’han establert són els següents:

  • Límit pressupostari. El projecte ha de ser viable econòmicament
  • L’ús principal del sector és industrial i logístic.
  • Límit temporal. Està previst iniciar les obres d’urbanització durant l’any 2021


Documentació relacionada

Document d'objectius i propòsits generals (DOPS)

Document inicial estratègic (DIE)

Estudi d'inundabilitat


Departament Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 17 de Juliol de 2019
Data de finalització 30 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-254

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/calvies/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/calvies/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

31

Participants

196

Seguidores

31

Respostes