" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del Litoral del Baix Empordà

Projecte Interreg MPA-ENGAGE

Fase 3 de 3
Fase de retorn 15/11/2021 - 30/11/2021
Fases del procés
Voleu proposar una mesura d'adaptació al Canvi Climàtic?

En aquest espai podeu fer arribar les vostres propostes de mesures candidates a formar part del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic a l'àmbit marí del Litoral del Baix Empordà. Aquestes mesures haurien de respondre a l'anàlisi de vulnerabilitat de l'ecosistema (hàbitats i espècies) i dels sectors, així com als resultats dels protocols de monitoreig. Per això, si no heu pogut assistir a les diferents sessions, abans de respondre, us animem a veure la documentació relacionada. En el següent enllaç podeu visualitzar les gravacions de les diferents sessions.

Amb la finalitat d’endreçar la informació, us convidem a formular les mesures en funció de la seva finalitat:

  1. Increment de la capacitat adaptativa
  2. Reducció de l'impacte
  3. Ambdues finalitats

En cas de proposar una mesura concreta a realitzar en una localització determinada, us demanem que indiqueu específicament la localització en qüestió.

Com a informació complementària, podeu afegir si la mesura proposada serveix per incrementar la capacitat adaptativa i/o reduir l’impacte del Canvi Climàtic sobre:

  • Un determinat hàbitat o espècie;
  • Un sector o grup d’usuaris;
  • O bé si es tracta d'una mesura transversal.
Moltes gràcies!


7 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen
Regular i ordenar la primera franja litoral
Per tal de reduir la pressió i la degradació de la primera franja litoral, la més freqüentada, y...
El litoral del Baix Empordà te unes característiques i uns valors naturals molt peculiars que la...
Les infraestructures portuàries que estan renovant les seves concessions, ja des del 2010, estan...