" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials de Catalunya 2025-2029

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials de Catalunya 2025-2029.

Fase 2 de 3
Participació 30/05/2024 - 30/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Cartera de serveis socials determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i és l'instrument que assegura l'accés a les prestacions garantides de la població que les necessiti. I d’acord amb el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, pel que fa a les prestacions de servei, estructura els serveis en serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Una Cartera actualitzada és una oportunitat per:

- Definir de manera més genèrica els col·lectius destinataris dels serveis, per evitar-ne la fragmentació actual.

- Facilitar les transicions entre prestacions, tot garantint el continu assistencial.

- Potenciar recursos preventius que retardin la pèrdua de l’autonomia o la cronificació de la desigualtat, i quan sigui possible, que permetin a les persones recuperar o guanyar autonomia.

- Afavorir la desinstitucionalització, per tal que les persones amb autonomia personal reduïda puguin tenir el suport necessari per viure preferentment al seu domicili o en entorns comunitaris, així com amb recursos d’atenció integrada sòcio-sanitària que atenguin situacions de complexitat i cronicitat.

- Ampliar les prestacions incorporant nous serveis experimentals que s’han demostrat eficaços, com per exemple de servei d’orientació comunitària i preventiva o recursos per reforçar el suport a les famílies.

- Incorporar interseccionalitats amb altres sectors (salut, educació i ocupació, entre d’altres).

- Aprofitar el valor de la innovació i la tecnologia.

Els objectius que es volen assolir.

1. Garantir una major equitat d’accés a les prestacions de la Cartera de serveis socials, mantenint l'equilibri territorial.

2. Consolidar un model de suport flexible i adaptat a la ciutadania que potenciï la seva capacitat d’elecció i acompanyi les persones amb models d’atenció integrats i més personalitzats.

3. Millorar els mecanismes d'avaluació del rendiment, la qualitat o la idoneïtat de les prestacions incloses en la Cartera de serveis socials.

Preguntes per centrar les aportacions:

1. De l'actual Cartera de serveis socials,

a) Quins serveis considereu que caldria mantenir en la seva definició actual?

b) Quins serveis caldria mantenir amb canvis? Com haurien de ser aquests canvis?

c) Quins serveis estan obsolets i per tant, s'haurien de suprimir?

2. Quins serveis de l'epígraf 1.3.1. de la Cartera "serveis experimentals" haurien de deixar de ser-ho i considerar-se serveis de la nova Cartera de serveis socials?

3. Quins serveis o suports que actualment no estan a l'actual Cartera de serveis socials haurien de ser-hi? Identifiqueu els elements clau d'aquest servei o suport i el col·lectiu destinatari.

4. Com es poden flexibilitzar la compatibilitat entre serveis i prestacions de cara a permetre que les persones usuàries puguin transitar entre serveis segons les seves necessitats vitals i socials?

Què NO és objecte d'aquesta consulta?

  • Escandalls de costos dels serveis
  • Condicions laborals de les professionals
  • Finançament dels serveis

Per tal de participar en aquesta consulta pública prèvia, us proposem que respongueu al qüestionari "Preguntes per centrar les aportacions: debat obert".

Propostes Veure tots (2)

Respetar los derechos de las personas con discapacidad y con enfermedad mental sobre todo de los...
Facilitar un accés directe als serveis d'informació de recursos, que quan a la persona o familia...
Veure tots (2)
Qui hi participa La consulta s'adreça a la ciutadania en general i específicament a les persones i entitats prestadores dels serveis socials, i a les persones usuàries de les prestacions de la Cartera de serveis socials i les seves famílies. També s'espera la participació d'altres entitats o professionals que no hagin participat en la taula estratègica o taules sectorials.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria General. Gabinet Tècnic.
Disposa de retorn No
Data d'inici 30 de Maig de 2024
Data de finalització 30 de Juny de 2024
Referència: II-PART-2024-05-695

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/carteradeserveissocials/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/carteradeserveissocials/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

32

Seguidores

1

Comentaris

2

Propostes

3

Adhesions

11

Respostes