" class="part-icon-bars">

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

#CatàlegPaisatgePenedès Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Fase 1 de 2
Introducción 14/02/2024 - 07/06/2024
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

La fase d'exposició pública exposa el Catàleg del paisatge de forma pública perquè la ciutadania deixi els suggeriments, propostes i observacions que consideri oportunes. Fins el 7 de juny pots deixar les teves propostes o suggeriments al document aprovat amb caràcter previ.

Pots assistir a la sessió explicativa del 15 de maig a les 17.30 h.

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta pública i social pel Catàleg de paisatge del Penedès amb l'objectiu principal de què els agents implicats i la ciutadania pogués expressar la percepció que tenen del paisatge, debatre les transformacions que hi tenen lloc i contribuir a definir el objectius per millorar-lo.

Es van realitzar 4 sessions informatives, consulta oberta en línia, 4 tallers de caracterització i 4 tallers de proposta. A partir de la pàgina 15 del aquest document trobaràs la informació relativa a procés de participació.

Què són els Catàlegs de paisatge?

D’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, els catàlegs del paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i estat de conservació i proposen un horitzó a futur per mitjà d’uns objectius de qualitat paisatgística.

A través d’aquests objectius, es defineixen les orientacions per a l’establiment de les directrius de paisatge dels plans territorials. A més, estableixen les unitats de paisatge enteses com a àmbits visualment coherents.

En relació amb els espais oberts, aquest Catàleg proposa, bàsicament, potenciar el sòl agrícola, sobre els assentaments urbans millorar la percepció dels diferents teixits, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat ajustar l’encaix en el territori.  

Propuestas Ver todas las propuestas (62)

 • Creado el
  21/03/2024
 • 1
 • Número de comentarios: 1
 • Creado el
  21/03/2024
 • 1
 • Número de comentarios: 1
 • Creado el
  21/03/2024
 • 1
 • Número de comentarios: 1
 • Creado el
  21/03/2024
 • 1
 • Número de comentarios: 1
Ver todas las propuestas (62)
Quién participa Agents implicats i ciutadania del territori
Departamento Departament de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
Área de organización Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Paisatge i l’Observatori del Paisatge
Unidad promotora Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
Dispone de retorno No
Fecha de inicio 14 de febrero de 2024
Fecha de finalización 26 de julio de 2024
Referencia: II-PART-2024-02-664

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>