" class="part-icon-bars">

Projecte dels espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt

# Lliçàcreixambtu Procés de participació ciutadana per a la definició dels espais del nou centre de Lliçà d'Amunt

Fase 3 de 3
Fase de conclusions i retorn de resultats 23/06/2021 - 25/10/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou centre urbà del municipi. L'objectiu de la participació s'orienta a identificar quines activitats i usos voldran desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i els elements que els hauran de conformar perquè pugui tenir lloc la vida urbana imaginada. Tota aquesta informació es traslladarà a l'equip tècnic redactor perquè sigui considerada en l'elaboració dels projectes d'urbanització.

Antecedents del procés participatiu

El 29 de gener de 2018 l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) van signar un conveni urbanístic per establir un marc de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar el centre del nucli urbà. Les parts acorden que l’INCASÒL serà l'encarregat de dur a terme la gestió i la redacció dels instruments de plantejament, de gestió i d’urbanització necessaris pel seu desenvolupament. De juliol a novembre de 2018, ja va tenir lloc un procés participatiu per a la redacció del pla.

El nou planejament que ordena els diferents usos i espais del que aviat serà el nou centre del poble es va aprovar definitivament el 5 de juny de 2020. Ara és el moment d’elaborar els projectes d’urbanització a partir d’aquest document, i és voluntat, tant de l’INCASÒL com de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, seguir treballant de manera col·laborativa i obrir aquest nou període de participació ciutadana per debatre sobre el disseny de l'espai public del centre.

 

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu està dividit en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu. En la fase deliberativa es recolliran les propostes i es realitzaran les sessions de treball a través de plataformes virtuals o amb activitats presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti i amb les mesures que garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.

 

Finalitat i objectius del procés participatiu

La principal finalitat del procés participatiu és promoure la implicació de la ciutadania en el disseny d’aquest nou espai, generant un debat que permeti recollir idees que es puguin traslladar al projecte d’urbanització que farà posteriorment un equip tècnic d’urbanistes, i impulsant una experiència de construcció col·laborativa de l’entorn quotidià en el marc del dret a la ciutat.

Els objectius generals del procés participatiu són:

  • Informar la ciutadania sobre el procés de participació, els seus espais i mecanismes, així com comunicar els seus resultats
  • Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny dels espais públics i les infraestructures del nou Centre de Lliçà d’Amunt, especialment els derivats del planejament vigent i d'allò establert per l’Agenda Urbana de Catalunya, que planteja com han de ser els entorns urbans en el marc de l’Agenda 2030, sostenibles i que permetin el benestar de les persones.
  • Promoure espais de deliberació i concertació ciutadana a fi d’implicar al màxim possible la ciutadania en el procés de participació
  • Debatre i generar propostes indicadores de com es vol que siguin els espais públics, les places i els carrers o el parc del Torrent d’en Bosch, a fi que els equips tècnics puguin valorar la seva inclusió al projecte d’urbanització.

 

Sobre què debatrem? Eixos de debat

Partint de la premissa que l’espai públic a urbanitzar és un sistema interconnectat, les sessions temàtiques es dividiran en els següents àmbits per afavorir el debat:

  • Places i entorns dels equipaments
  • Eix cívic Folch i Torres
  • Parc del Torrent d’en Bosc

Els aspectes sobre els que es treballarà per a cada espai seran els següents:

  1. QUIN CARÀCTER haurà de tenir l’espai? Per a fer-ho, partirem de la relació amb la resta dels espais del centre i amb els edificis o equipaments propers, a fi de conferir-li una IDENTITAT pròpia, incorporant també els valors de la MEMÒRIA compartida.
  2. QUÈ FAREM a l’espai públic? Des de l’experiència individual, es reflexionarà per identificar possibles activitats i usos que donin resposta a les necessitats de la VIDA QUOTIDIANA.
  3. AMB QUÈ i COM ho volem fer? Reflexionarem sobre quins elements urbans ens permetran desenvolupar aquestes activitats i quines característiques hauran de tenir aquests espais per adaptar-se als REPTES DE FUTUR que suposen la sostenibilitat ambiental i els efectes del canvi climàtic.

A les diferents sessions de debat i a l’espai de propostes d’aquesta plataforma, també es recolliran propostes de NOMS per aquests espais, amb una mirada específica a la incorporació dels valors compartits del patrimoni cultural, social i natural.

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

El procés de participació planteja conjugar urbanisme i participació, de manera que el nou centre de Lliçà d'Amunt sigui fruit de la implicació de tots els agents vinculats, i aspira a enfortir la corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics. 

Pel que fa als seus resultats cal tenir present que les propostes que es generin durant el procés no són vinculants, però sí determinants per al projecte d’urbanització que desenvoluparà un equip tècnic multidisciplinar. En tot cas, l’administració competent donarà compte dels impactes que hagin tingut les propostes recollides, indicant si han estat incorporades al projecte d’urbanització. En cas de no ser incorporades es donarà una explicació motivada d’aquest fet.

 El futur centre de Lliçà d’Amunt l’hem de construir entre totes les persones que el gaudirem. Participa!


Documents relacionats

El que es decideix Disseny dels espais públics del nou centre urbà del poble
Qui hi participa Totes les persones i entitats vinculades a Lliçà d'Amunt
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Institut Català del Sòl
Unitat promotora Institut Català del Sòl i Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Entitats dinamitzadores EDAS,SL i EQUAL SAREE
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Abril de 2021
Data de finalització 25 de Octubre de 2021
Referència: II-PART-2020-11-367

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

28

Participants

90

Seguidores

1

Comentaris

8

Trobades