" class="part-icon-bars">

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

Consulta pública prèvia per l’elaboració d’un projecte d’Ordre per modificar el règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat, que impedeix als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

Fase 3 de 3
Retorn 15/06/2024 - 15/07/2024
Fases del procés

Canvis a "Centres Ocupacionals -impulsors de l’autonomia i la inclusió laboral "

Versions

Versió 1

Avatar: Nuria Blanco Cumplido Nuria Blanco Cumplido
22/05/2024 21:38
Versions 1 Torna a la proposta