" class="part-icon-bars">

Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a les condicions de funcionament dels centres d’immersió i a les qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo i per al seu exercici professional en l’àmbit d’aquests centres

Fase 1 de 2
Participació 23/05/2019 - 23/06/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats maritimorecreatives que conformen un sòlid teixit empresarial. Actualment a Catalunya hi ha més de 500 centres d’activitats marítimes autoritzats, quasi el 50% dels quals són centres d’immersió que ofereixen serveis de formació en busseig d’esbarjo i sortides a la mar amb immersió. Aquesta tradició juntament a una climatologia favorable i els molts atractius del nostre paisatge submarí, fan de Catalunya una de les principals destinacions de busseig d’Europa; on el Recreational Scuba Training Council estima hi ha més de 15 milions de practicants. 

El creixent nombre de centres d‘immersió autoritzats a Catalunya durant els darrers anys és un indicador de l’augment del busseig d’esbarjo a Catalunya i, probablement, encara té un gran potencial per desenvolupar. Malgrat això, el seu dinamisme i evolució constant requereix d’un marc legal adequat a la seva realitat actual que permeti el seu desenvolupament en condicions de qualitat i de seguretat i permeti actuar contra l’intrusisme.

La consulta pretén conèixer l’opinió del sector empresarial del busseig d’esbarjo, dels agents socials que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit marítim i que per tant comparteixen espai, dels practicants del busseig d’esbarjo i de tota la ciutadania en general sobre la conveniència d’establir un nou model de centres d’immersió on s’estableixin uns nous requeriments que permetin generar una oferta d’activitats segura i de qualitat, alhora que més àmplia i atractiva.

En relació a les qualificacions tant per a practicar l’activitat com per a exercir professionalment en un centre es pretén adaptar-les als estàndards reconeguts internacionalment i que s’han demostrat efectius en el desenvolupament d’unes pràctiques segures alhora que adaptades a la realitat actual del busseig d’esbarjo i al que demanden els seus aficionats.

Objectius de la inicitiva

  • Actualitzar i adaptar al marc legal vigent les condicions de funcionament dels centres d’immersió i de desenvolupament de les activitats que els són pròpies.
  • Simplificar i agilitzar els tràmits administratius d’obertura i funcionament dels centres d’immersió.
  • Establir uns estàndards mínims de qualitat per als centres d’immersió que operen a Catalunya i les qualificacions del personal tècnic dels centres d’immersió d’acord amb els internacionalment reconeguts.
  • Adequar les qualificacions per a la pràctica de busseig recreatiu als internacionalment reconeguts.
  • Vetllar per la seguretat en l’exercici de les activitats que són pròpies dels centres d’immersió adaptant els recursos a la tipologia i complexitat de les activitats.
  • Implementar un model sostenible de desenvolupament de les activitats subaquàtiques d’esbarjo, i els centres on es realitzen, establint uns criteris clars en funció de la seva tipologia, complexitat i condicions de realització.
  • Erradicar l’intrusisme.
  • Garantir la seguretat jurídica dels ciutadans.


Proposta i preguntes per orientar les aportacions

- Considereu que s’ha descrit adequadament l’objecte? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

- Considereu que l’elaboració del projecte normatiu descrit comportarà beneficis per al sector del busseig, per als practicants de l’activitat i per a medi natural en general?

- Considereu que l’elaboració del projecte normatiu descrit podria ser una mesura efectiva per a combatre l’intrusisme?

- Cal considerar alternatives a la publicació d’un nou decret?

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

El que es decideix La consulta és oberta a tothom i especialment es busca la participació del sector del busseig d’esbarjo, de la resta de sectors relacionats les activitats marítimes i dels practicants de l’activitat, així com a les associacions professionals i pimes del sector (o a les seves entitats representatives).
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Maig de 2019
Data de finalització 23 de Juny de 2019
Referència: II-PART-2019-05-238

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/centresimmersio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/centresimmersio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

180

Seguidores