" class="part-icon-bars">

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

Consulta pública prèvia per a l'elaboració del decret per a la modificació de la regulació del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

Fase 2 de 2
Fase de retorn 27/07/2023 - 15/09/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats ciutadanes i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa.


Objectiu de la consulta


Els objectius principals que es volen assolir a través de la intervenció són:

- Adaptar la naturalesa jurídica del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya com a òrgan col·legiat, independent, de caràcter consultiu, assessor del Govern i de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals en matèria de serveis socials.

- Potenciar l'expertesa, la formació i la competència en la reflexió ètica dels seus membres fixant criteris objectius per a la seva selecció.

- Garantir la participació a títol individual dels membres del CESSC.

- Garantir la diversitat en la composició del CESSC incrementant el nombre d'actors del sistema de serveis socials que participen a la proposta de candidats i reduïnt el nombre de candidats a proposta del Departament competent en matèria de serveis socials.

- Millorar l'operativitat reduïnt el nombre de membres del CESSC.


Preguntes per centrar les aportacions


1.- Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat per modificar la naturalesa i composició del CESSC?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades?

4.- Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Propostes Veure tots (1)

S'adjunten les aportacions de l'ACM a la consulta pública prèvia.
Veure tots (1)
El que es decideix Adaptar la naturalesa jurídica del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya com a òrgan col·legiat, independent, de caràcter consultiu i assessor.
Qui hi participa Ciutadania en general; Taula del Tercer Sector Social de Catalunya; Col·legis professionals de Treball Social, d'Educació Social, de Pedagogia i de Psicologia; Associacions professionals de l'àmbit dels serveis socials; espais de reflexió ètica i comitès d'ètica de l'àmbit dels serveis socials.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General de Serveis Socials
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Juny de 2023
Data de finalització 26 de Juliol de 2023
Referència: II-PART-2023-06-583

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/cessc2023/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/cessc2023/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

25

Seguidores

1

Propostes