" class="part-icon-bars">

8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual.

#fasepostcongressual Fase post-congressual del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran. Fase de priorització de les accions sorgides del congrés.

Fase 1 de 1
Fase postcongressual 29/06/2021 - 30/07/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La fase postcongressual se centra en la difusió dels documents del Congrés aprovats en l’acte congressual. Tant el Manifest com les ponències seran lliurats a les administracions, institucions i entitats competents per poder actuar sobre les línies indicades pel Congrés.

Al llarg d’aquesta fase, es fa un seguiment de l’evolució i del compliment i de la difusió al territori, amb l’objectiu de poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de les accions que s’estan duent a terme. Aquestes accions tenen la voluntat de donar compliment als acords que s’han assolit al Congrés i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit de les persones grans fins al proper congrés, previst per a 2023.

Per fer aquest seguiment, s’ha dissenyat un formulari que permetrà establir les accions prioritàries que les persones de cada territori considerin més oportunes per tal d’impulsar, demanar, promoure i fer el seguiment d’aquestes actuacions posteriorment, tant a nivell nacional com territorial.

El formulari es pot contestar tant a títol individual com conjuntament, amb les persones que formin part d’entitats, de consells consultius de gent gran, etc. A més, a diferència del formulari de la fase precongressual, el formulari de la fase postcongressual és obert a rebre les respostes de tota la ciutadania, independentment de la seva edat. Així, tothom qui vulgui podrà participar en aquesta fase del Congrés.

Per poder respondre el formulari només cal que cliqueu aquí:


Si voleu veure el procés del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran i consultar tota la documentació ho podeu fer en aquest enllaç:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/congres_nacional_de_la_gent_gran/8e_congres_nacional_gent_gran/

Fase post congressual del 8è Consell Nacional de Gent Gran (CNGG)

El Congrés Nacional de la Gent Gran (CNGG), es convoca cada quatre anys (tot i que entre el 7è i el 8è han estat 5 anys) i aplega representants de les persones grans de tot Catalunya i d´associacions relacionades amb la gent gran, persones expertes i professionals que reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten, amb una clara missió de foment de la participació social activa de les persones grans a Catalunya.

L´any 1990 es va organitzar el 1er CNGG de Catalunya, el 1993 el 2on CNGG, el 1998 es va dur a terme el 3er CNGG, l´any 2002 el 4at CNGG, en el 2006 es va celebrar el 5è CNGG, en el 2010 el 6è CNGG i el 7è CNGG en el 2014.

El 8è Congrés s’ha dividit en tres fases i s’ha desenvolupat de forma descentralitzada, amb sessions de caràcter territorial.

 • Fase pre-congressual – Inici octubre de 2018
 • Fase congressual. Acte principal – 25 d’octubre 2019
 • Fase post-congressual – a partir de l’acte final i fins al proper congrés

 El 25 d’octubre de 2019 va tenir lloc al Món sant Benet de Sant Fruitós del Bages l’acte principal del 8è CNGG. D’aquest acte en van sorgir tres documents, el Manifest i les dues ponències, sobre la base dels treballs realitzats durant la fase pre congressual.

Actualment estem en la fase post-congressual ja que durant l’any 2020 no s’ha pogut dur a terme per la pandèmia de la covid-19. El congrés es manté en aquesta etapa amb la finalitat de donar a conèixer els acords, les conclusions i el Manifest a tot el territori de Catalunya, i es manté actiu amb el seguiment de les accions que es porten a terme per donar compliment a aquest acords. Els objectius principals d’aquesta fase són:

 • Donar a conèixer els acords, les conclusions i el Manifest del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran (8è CNGG) a tot el territori de Catalunya, .
 • Mantenir actiu el seguiment de les accions que es porten a terme per donar compliment als acords.

Durant l’any 2020, la Comissió Executiva del Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat) ha estat treballant amb els documents del 8è CNGG per fer un recull d’objectius i accions a realitzar (18 objectiu i 124 accions), i s'ha dissenyat un formulari que ens permetrà d’una banda, establir les accions prioritàries a nivell territorial, i d’altra banda fer-ne el seu seguiment. És a dir que en una primera part s’hauran d’establir les prioritats, que cada territori consideri oportunes, d’entre els objectius i les accions sorgides dels acords recollits a les ponències i el Manifest del 8è CNGG. I en una segona part impulsar, demanar, promoure i fer un seguiment de l’estat de les accions que es duran a terme tan a nivell nacional com territorial.

El formulari es podrà contestar a títol individual o conjuntament: entitats, Consell Consultiu, etc. A més va dirigit a tota la ciutadania, no només a les persones grans, així tothom que ho vulgui podrà participar en aquesta fase del procés.

El llistat d’objectius plantejats són:

 1. Donar visibilitat i difondre la tasca i els acords del 8è CNGG.
 2. Dignificar i respectar la imatge de les persones grans en els mitjans i xarxes de comunicació.
 3. Fer viable i dotar de recursos el sistema de pensions.
 4. Garantir uns ingressos a la gent gran que els permeti tenir una qualitat de vida acceptable.
 5. Preparar l'envelliment i la longevitat amb les millors condicions de qualitat.
 6. Fer efectiva una atenció integral que preservi els drets de la ciutadania.
 7. Garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut pública.
 8. Millorar els recursos i serveis del sistema sanitari públic.
 9. Garantir la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les situacions de dependència i discapacitat.
 10. Garantir el respecte a la voluntat de les persones grans en el tram final de la seva vida.
 11. Lluitar contra les discriminacions i desigualtats.
 12. Prevenir, detectar i actuar envers el maltractament a les persones grans.
 13. Prevenir, detectar i acompanyar les solituds no volgudes.
 14. Promoure el respecte mutu entre les diferents generacions.
 15. Preservar i fer efectiu el dret a la formació al llarg de la vida.
 16. Fer efectiu el dret a l'habitatge per a totes les generacions.
 17. Fomentar i fer efectiva la participació de les persones en les polítiques publiques.
 18. Participar efectivament en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.

 El que cal fer és establir les accions que es considerin prioritàries per a cada objectiu.

Aquest formulari es tancarà el dia 30 de juliol de 2021.

 

El que es decideix La prioritat de les accions i objectius establerts al 8è CNGG
Qui hi participa Tota la ciutadania
Departament Departament de Drets Socials
Àrea d'organització Secretaria d'Afers Socials i Famílies
Grup promotor Oficina de la Gent Gran Activa i Consell de la Gent Gran de Catalunya
Unitat promotora Oficina de la Gent Gran Activa
Disposa de retorn No
Data d'inici 29 de Juny de 2021
Data de finalització 30 de Juliol de 2021
Referència: II-PART-2021-04-384

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/cnggc/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/cnggc/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

23

Seguidores