" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Consulta pública sobre l’elaboració d’un avantprojecte de Llei de modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 16/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per adequar la norma a la realitat social i econòmica actual, així com per incorporar-hi algunes directives comunitàries.


Després de més de deu anys de l’aprovació inicial del Codi de consum de Catalunya, els drets dels consumidors s’han vist afectats en diferents àmbits d’activitat econòmica, com ara els serveis bàsics, la contractació en línia, les pràctiques comercials agressives i altres aspectes que han generat controvèrsies en les relacions de consum. També algunes normes aprovades amb posterioritat contenen aspectes, com ara el medi ambient, els residus i el malbaratament alimentari, entre d’altres, que incideixen en l’àmbit del consum.


Els canvis en la realitat socioeconòmica que s’han produït han estat prou importants per sensibilitzar la societat, i la Unió Europea hi ha donat resposta amb moltes normes que afecten directament els consumidors, com ara la Directiva (UE) 2019/770, la Directiva (UE) 2019/771, la Directiva (UE) 882/2019 o la Directiva (UE) 2019/2161, entre d’altres.


Per tant, els objectius generals i específics d’aquesta iniciativa legislativa són els següents:


Objectius generals:


- Incrementar i garantir l’efectivitat dels drets dels consumidors en qualsevol mena de relació de consum.

- Reduir la desigualtat i la discriminació en les relacions de consum.


Aquests objectius estan vinculats, entre d’altres, a l’objectiu núm. 12 dels objectius de desenvolupament sostenible: “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles”.


Objectius específics:


- Actualitzar el sistema de protecció i defensa dels consumidors i adequar-lo a la realitat jurídica, econòmica i social.


- Reforçar les eines de què disposa l’Agència Catalana del Consum per protegir els consumidors. 

L’objectiu d’aquesta consulta és conèixer quins aspectes considera el conjunt de la ciutadania que han de ser incorporats o, si escau, modificats en el Codi de consum de Catalunya.

 

En concret, volem saber quins problemes relacionats amb el consum els preocupa, quines són les noves modalitats de contractació que considera que han de ser regulades, quines mancances presenta la regulació actual o quins són els temes en què les administracions de consum han d’estar especialment sensibilitzades.

 

Conèixer propostes de millora de l’eficàcia de les disposicions vigents per garantir els drets de les persones consumidores.


Preguntes concretes que es formulen:

 

Considereu que cal actualitzar la normativa de consum i adequar-la a la nova realitat social i econòmica?

 

Quins aspectes considereu que s’han d’incorporar al Codi de consum de Catalunya per tal de millorar la regulació de les relacions entre persones empresàries i persones consumidores? Indiqueu per ordre de preferència els que considereu prioritaris (numerar de l’1 al 5):

 

·        Plataformes digitals

·        Sostenibilitat i transició ecològica

·        Economia col·laborativa

·        Consum responsable (malbaratament de recursos, consum de proximitat, etc.)

·        Igualtat i no discriminació a l’accés a bens i serveis (accessibilitat, consumidors vulnerables i discriminacions per raó de gènere o basades en estereotips de gènere)

·        Educació i Formació en consum a les persones consumidores i als agents econòmics

 

Hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat?

 

Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu?

 

Considereu que els mecanismes actuals de protecció a les persones consumidores previstos en el Codi de Consum són suficients? En cas contrari, indiqueu quins d’aquests mecanismes s’haurien de revisar i en quin sentit:

 

·        Procediment de mediació de consum

·        Procediment d’arbitratge de consum

·        Procediments d’inspecció

·        Procediments sancionadors

 

 

D’altra banda, hi ha possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb la proposta de norma en l’àmbit de les relacions de consum mitjançant la bústia genèrica de suggeriments.

 

Propostes Veure tots (2)

En avaluació
Article 127-5. Drets de les organitzacions de persones consumidores
m) Les organitzacions de...
  • Creat el
    16/12/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
1. Les administracions públiques catalanes, per raons d’interès públic i emprant els ...
  • Creat el
    16/12/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (2)
Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Agència Catalana del Consum
Disposa de retorn
Data d'inici 01 de Desembre de 2021
Data de finalització 31 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-12-440

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/codiconsum/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/codiconsum/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

34

Seguidores

2

Propostes

3

Adhesions