" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regulen les condicions necessàries per garantir l’accés a l’assistència sanitària d’acord amb els criteris d’igualtat i equitat

Establir les condicions que permetin garantir que l’accés als serveis sanitaris amb càrrec als recursos públics per mitjà del Servei Català de la Salut s’ajustin als criteris d’igualtat i equitat

Fase 1 de 1
Propostes 11/11/2019 - 11/12/2019
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)