" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es regulen les condicions necessàries per garantir l’accés a l’assistència sanitària d’acord amb els criteris d’igualtat i equitat

Establir les condicions que permetin garantir que l’accés als serveis sanitaris amb càrrec als recursos públics per mitjà del Servei Català de la Salut s’ajustin als criteris d’igualtat i equitat

Fase 1 de 1
Propostes 11/11/2019 - 11/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectius del nou decret

Els objectius d’aquesta iniciativa són:

Establir les condicions que permetin garantir que l’accés als serveis sanitaris amb càrrec als recursos públics per mitjà del Servei Català de la Salut s’ajustin als criteris d’igualtat i equitat, amb la incorporació, a banda del principi de gestió de cues (el primer que entra és el primer que hauria de sortir), d’altres criteris (funcionals, socials, etc) que en permetran una atenció més adequada atenent les necessitats de cada individu.

Millorar l’eficàcia i l’eficiència en la utilització dels recursos sanitaris, tot abordant l’accessibilitat des d’una perspectiva longitudinal del procés per a determinats problemes de salut, amb l’establiment de rutes assistencials al territori.

Canvis que proposa el nou decret

Definir un nou sistema de priorització que incorpori criteris clínics i socials per regular l’accés a determinades prestacions, tot establint una fórmula que en permeti l’ordenació de les persones en llista d’espera atenent no només criteris d’ordre temporal i, per tant, que incorpori criteris d’equitat individual.

Impulsar l’organització de rutes assistencials al territori per a determinats problemes de salut que es prioritzin, a fi i efecte de proporcionar, a cada individu, la millor atenció en el lloc i pel professional més adequat a cada moment.  

Els problemes de salut prioritzats són l’abordatge de la patologia del raquis, l’obesitat mòrbida, l’atenció a l’al·lèrgia i el model d’atenció a les persones trans.

El que es decideix L'opció plantejada sobre la que es definiran les condicions necessàries per garantir l’accés a l’assistència sanitària
Qui hi participa Dirigit a ciutadania interessada en contribuir a la definició de les condicions necessàries per garantir l’accés a l’assistència sanitària
Com es decideix A través de la proposta efectuada pel Servei Català de la Salut i amb la valoració de la incorporació de modificacions recollides a través del portal Participa.gencat.cat
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Unitat promotora CatSalut
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Novembre de 2019
Data de finalització 11 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-11-290

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/condicionsperacces/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/condicionsperacces/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.