" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL

18/09/2022 20:34  

El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:

  1. No depengues de cap Conselleria.
  2. La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.
  3. Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.
  4. S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.
Número d'adhesions7

Referència: II-PROP-2022-09-84792
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/f/3579/proposals/84792/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/f/3579/proposals/84792/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Oriol Millán Blanch
Com considereu que s’hauria d’articular el Conservatori del Litoral de Catalunya en el marc organitzatiu actual de l’Administració de la Generalitat?

NS/NC

Esteu d’acord que, ateses les funcions atribuïdes per llei a l’Agència de la Natura de Catalunya, seria redundant crear un ens nou i representaria un malbaratament de recursos públics?

SÍ, estem d'acord en que les estructures redundants impliquen un doble esforç per organitzar i dirigir projectes. Afecta a nivell burocràtic, doblant temps i esforços i també representa un sobrecost al contribuïent, en un temps d'inestibilitat econòmica com el que estem vivint.

Si s’adscriuen les funcions de conservatori a un ens afí, què creieu que convindria fer per garantir i donar visibilitat una acció específica i potent en el litoral?

NS/NC

Quins actors haurien d’intervenir en la governança del Conservatori del Litoral de Catalunya?

En el cas de que es crei el CLC, caldria que estigués integrat per un conjunt de técnic

Sap vostè que aixó és una proposta? Per vostè fer un altre ha d'anar a 1. Propostes 2. Anar a on possa 1 PROPOSTA - Nova proposta + i allí afegeixes la proposta que vos vulgui.

El Conservatori podria ser finançat també amb una nova taxa que gravés el combustible subministrat pels ports esportius als vaixells d'esbarjo.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...