" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL"}
 • +{"ca"=>"Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Organisme amb el mateix funcionament que l'INCASOL"}

Cos

 • +["

  El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:

  1. No depengues de cap Conselleria.
  2. La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.
  3. Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.
  4. S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.
  "]
 • +["<p>El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:</p><ol><li>No depengues de cap Conselleria.</li><li>La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.</li><li>Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.</li><li>S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.</li></ol>"]
Esborrats
 • La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.
 • Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.
 • S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.
 • "]
Addicions
 • +["

  El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:

  1. No depengues de cap Conselleria.
  2. La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.
  3. Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.
  4. S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.
  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>El Conservatori del Litoral tingues un model de funcionar semblant al INCASOL:</p><ol><li>No depengues de cap Conselleria.</li><li>La compra per nou terreny provingues dels impostos del turisme, CO2 i de la Construcció.</li><li>Es permitis la participació d'entitats ecologistes i que aquestes puguesin fer donacions al Consell per protegir terrenys.</li><li>S'informes a la ciutadania de tots aquells terrenys d'ineteres conservació i d'aquells que estàn protegits per el Conservatori.</li></ol>"]
Autoria de la versió
Avatar: Leonardo Leonardo
Versió creada el 18/09/2022 20:34