" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Funcions i presa de decisions en el Conservatori"

Versions

Versió 1

Avatar: Sos Palafrugell Sos Palafrugell
25/10/2022 19:38
Versions 1 Torna a la proposta