" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"}
 • +{"ca"=>"SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"SALVEM BEGUR: Principis i idees fonamentals per constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya"}

Cos

 • +["

  El model de Conservatori: un organisme autònom amb finançament garantit: l’adscripció dels ingressos de la taxa turística per la compra d’espais costaners amenaçats. Necessitat de no dilució en cap altre organisme.

  L’organització i composició del Conservatori: Organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.

  El finançament: dotar el Conservatori de recursos i adscripció de fons de la taxa turística per Llei, amb garantia d'un pressupost mínim.

  "]
 • +["<p>El model de Conservatori: un organisme autònom amb finançament garantit: l’adscripció dels ingressos de la taxa turística per la compra d’espais costaners amenaçats. Necessitat de no dilució en cap altre organisme.<br><br>L’organització i composició del Conservatori: Organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.<br><br>El finançament: dotar el Conservatori de recursos i adscripció de fons de la taxa turística per Llei, amb garantia d'un pressupost mínim.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  El model de Conservatori: un organisme autònom amb finançament garantit: l’adscripció dels ingressos de la taxa turística per la compra d’espais costaners amenaçats. Necessitat de no dilució en cap altre organisme.

  L’organització i composició del Conservatori: Organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.

  El finançament: dotar el Conservatori de recursos i adscripció de fons de la taxa turística per Llei, amb garantia d'un pressupost mínim.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>El model de Conservatori: un organisme autònom amb finançament garantit: l’adscripció dels ingressos de la taxa turística per la compra d’espais costaners amenaçats. Necessitat de no dilució en cap altre organisme.<br><br>L’organització i composició del Conservatori: Organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar.<br><br>El finançament: dotar el Conservatori de recursos i adscripció de fons de la taxa turística per Llei, amb garantia d'un pressupost mínim.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Nuria Raventos Nuria Raventos
Versió creada el 27/10/2022 10:19