" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Canvis a "Organisme independent finançat amb el 50% de la taxa turística i seguint el model francès del Conservatoire du Littoral "

Versions

Versió 1

Avatar: IAEDEN-Salvem IAEDEN-Salvem
28/10/2022 11:28
Versions 1 Torna a la proposta